Het is vanaf heden mogelijk om een ziekmelding via Magister door te geven. De komende weken zullen we hiermee een pilot gaan draaien tot de carnavalsvakantie. Daarna wordt er geëvalueerd en zullen we u op de hoogte brengen over de uitkomst. Het betreft voorlopig alleen ziekmeldingen voor een hele dag.
Dit kan via de website of via de App op uw telefoon.

  • Ziek melden kan alleen voor vandaag of morgen
  • Bij ziek melden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag
  • Ziek melden op zaterdag is niet mogelijk
  • Bij ziek melden op zondag, kan dit alleen voor maandag
  • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie
  • Als er geen roosteruren zijn, krijgt u hiervan een melding. In dat geval moet u telefonisch contact opnemen met de school op 040-2972222
  • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder afwezigheid
  • Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd

Ziek melden via de website:
In onderstaand filmpje kunt u zien hoe ziek melden via de website werkt.

Ziek melden via de app:

Voor langdurige absenties wegens ziekte verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met school. Andere absenties zoals een bezoek aan dokter of orthodontist kan niet via Magister worden doorgegeven. Wij verzoeken u dergelijke absenties van te voren telefonisch door te geven of uw kind vooraf een absentiebriefje te laten inleveren bij de leerlingcoordinator. Overigens zien wij graag dat dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten lestijd worden gepland.

Mocht u bijzonderheden aantreffen of vragen hebben over deze pilot neemt u dan contact op met de administratie.