Menu

Brief 1 april:

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het kabinet heeft besloten dat vanwege het coronavirus alle maatregelen van kracht blijven tot en met 28 april. Dit betekent dat onze school dicht blijft tot en met de meivakantie (3 mei).

Op Goede Vrijdag (10 april) staat een studiedag gepland en een lesvrije dag voor leerlingen. Een dagje offline om op adem te komen.

Sinds 18 maart verzorgen we (online) onderwijs op afstand en daar gaan we dus nog mee door. Binnenkort volgt een korte enquête onder leerlingen om tips en tops op tehalen. Zo kunnen we samen het onderwijs online verder ontwikkelen.

De ouderavond van 12 mei zal niet doorgaan, nu we de derde periode niet zoals gebruikelijk met een rapport af hebben kunnen sluiten Als u vragen heeft of u zich zorgen maakt, kunt u de mentor mailen en eventueel een telefonische afspraak maken. Dat kunt u ook doen als u als ouders advies wil inwinnen over de begeleiding van uw kind bij het onderwijs op afstand.

Nu de school langer dicht blijft en we op deze manier verder moeten gaan, zullen we ons buigen over een goede manier om de vorderingen van de leerlingen bij te houden zodat we straks een goed bevorderingsbesluit kunnen nemen. Uiteraard houden we rekening met deze uitzonderlijke omstandigheden. U ontvangt daar nog nader bericht over.

Voor leerlingen met ouders werkzaam inde cruciale beroepsgroepen blijft onze school open voor opvang. Ouders die hiervan gebruik willen maken, kunnen dat doorgeven via de adjunct-directeur van de afdeling.Het blijven ongewone en ongewisse tijden, vooral voor die mensen die door het virus besmet zijn.

Ik wens hen een voorspoedig herstel en ik hoop dat u en uw naasten gezond zijn en blijven.

In de week van 20 april wordt duidelijk gemaakt hoe de werkelijkheid er na 28 april uit komt te zien. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met hartelijke groet namens de directie,

Claire arts, rector


Brief 27 maart:

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),

Er is gisteren en vanmorgen hard gewerkt door onze roostermakers om jullie zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over het nieuwe rooster voor de schoolexamens.

In de loop van vandaag komt het rooster al op de website te staan. Het wordt voor nu nog een rooster zonder tijden en locatie, maar wel met de verdeling van de testen per dag tijdens de twee schoolexamenweken.

We hebben zoveel mogelijk de oorspronkelijke volgorde van testen aangehouden. Daarbij zijn zes dagen testweek uitgebreid naar 9 dagen testweek. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er niet te veel leerlingen tegelijkertijd op school zijn. Bovendien hebben jullie dan meer tijd om de testen voor te bereiden.De meeste testen zullen plaats vinden in de gymzaal (die met wanden is verdeeld in drie delen) en de aula. Deze locaties zijn volledig naar de richtlijnen van het RIVM ingericht met ruime afstand tussen de tafels en ruime gangpaden. Daardoor is de anderhalve meter afstand in alle gevallen gegarandeerd. Uiteraard geldt daarbij dat iedereen zich ook naar die richtlijnen zal moeten gedragen. Jullie ontvangen nog een mail met gedragsregels voor het betreden van het schoolterrein en de gymzaal en aula (of het lokaal in een enkel geval).

Uiterlijk volgende week woensdag, 1 april, vinden jullie op de website het rooster met tijden en locaties.

De stof voor het schoolexamen per vak is bekend uit het PTA en via de docenten. Jullie kunnen bij de docenten terecht voor vragen hierover. Het lesrooster zoals het tot nu toe gold, gaat volgende week nog door. Het is dus komende week nog mogelijk contact met de docenten te hebben voor les en vragen.

Je kunt natuurlijk ook altijd bij de mentor terecht als je extra steun wel kunt gebruiken.

De herkansingsregeling blijft onverkort gelden. Dat houdt onder meer in dat het laagste cijfer vervalt voor de vakken waarvoor dat aangegeven is in het PTA. 

Er komt waarschijnlijk nog een extra herkansingsmogelijkheid na afronding van het schoolexamen. Daarover moeten we nog informatie krijgen van het Ministerie van Onderwijs.

We wensen jullie veel succes met de voorbereiding.

Namens de directie,

Claire Arts, rector


Brief 26 maart:

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),

We hadden ons allemaal een heel andere afronding van jullie tijd op het Eckart voorgesteld. We kunnen ons allerlei emoties bij jullie voorstellen. Voor de één zal het wegvallen van het Centraal Examen een opluchting zijn, de ander zal het jammer vinden. Maar niemand vindt het leuk dat we het nu moeten doen met filmpjes, appjes, telefoontjes, foto’s en streams. De dynamiek van een school vol leerlingen en docenten is dan toch veel fijner! In de bijlage een gedicht dat dit gevoel wat ons betreft mooi uitdrukt. 
 
We gaan de schoolexamens zo goed mogelijk met jullie afronden. Daar hebben we inmiddels plannen voor gemaakt. De schoolexamenweek die oorspronkelijk gepland stond voor komende week, start maandag 6 april en zal twee weken duren. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om ​een aantal vakken op afstand af te ronden in plaats van met een schriftelijke toets. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er niet te veel leerlingen tegelijk in het schoolgebouw aanwezig hoeven te zijn. We hebben daarna vanaf de meivakantie tot begin juni de tijd om gemiste onderdelen in te halen. Daar informeren we jullie tegen die tijd over.
 
Mochten er vanuit de Overheid nieuwe richtlijnen volgen, dan zullen we waar nodig de plannen aanpassen.

Voor nu vinden we het belangrijk dat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Leerlingen kunnen zich nu, samen met hun docenten, verder voorbereiden op het schoolexamen. De lessen van de eindexamenklassen zullen voor komende week in het rooster worden teruggeplaatst. Het rooster voor de schoolexamenweken zal vanaf woensdag te vinden zijn op de website. 

 
We krijgen nog nadere informatie van het Ministerie van Onderwijs over hoe het schoolexamen tot een diploma zal leiden en blijven jullie informeren.

Met hartelijke groet namens de directie,

Claire Arts, rector

Brief 24 maart:
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
 
Het besluit is genomen door de minister van onderwijs: de centraal examens gaan niet door. De schoolexamens gaan bepalen of een leerling geslaagd is of niet. Dit besluit is te begrijpen​ gezien de huidige omstandigheden die uniek zijn. Maar het betekent wel schakelen voor ons allemaal. Wij gaan in elk geval ons best doen voor de leerlingen.

De minister heeft ons de tijd gegeven tot 6 juni om de schoolexamens af te ronden.

Het dringende advies ​van de minister is om de fysieke afname (dat wil zeggen:”vindt plaats op school”) van schoolexamens met groepen leerlingen tot na 6 april uit te stellen.
 
Voor nu betekent het besluit van de minister het volgende:
  • de schoolexamenweek die gepland is voor volgende week wordt verzet naar een later moment;
  • er volgt eind deze week een nieuwe planning van de schoolexamens en de inhaalmomenten;
  • mondelingen gaan wel door zoals gepland (waar mogelijk via Teams of anders op school);
  • de lessen online gaan komende week door ter voorbereiding op de schoolexamens;
  • we nemen contact op met Lyceo over de examentrainingen in de meivakantie. Jullie ontvangen daar nader bericht over.
Wij nemen nu dus even de tijd en de rust om de afname van de schoolexamens zo goed mogelijk te plannen en doen daarbij een beroep op jullie geduld. We wachten ook nog op verdere regelgeving en overleg met ons bestuur.
We raden de leerlingen aan de tijd te benutten om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de schoolexamens.
Voor dringende vragen kunnen jullie via de mail terecht bij de adjunct-directeuren.
 

Tot slot wens ik iedereen sterkte met de verscherpte maatregelen tot 1 juni en een goede gezondheid toe.

 
Met hartelijke groet namens de directie,
 
Claire Arts, rector

Brief 20 maart:

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
 
Na de eerste dag online lesgeven, hebben we gisteren tijdens onze studiedag de eerste ervaringen met elkaar besproken.
 
Er gaat verrassend veel goed en er kunnen ook zeker nog zaken verbeterd worden. 
We doen ons uiterste best maar vragen nog steeds om begrip voor het feit dat het allemaal nieuw is voor ons.
 
De meeste leerlingen kunnen goed omgaan met deze andere vorm van onderwijs. Het is even wennen natuurlijk en het vraagt ook van leerlingen een positieve en meewerkende houding. Het is daarom fijn als ouders een vinger aan de pols houden of het online-onderwijs bij leerlingen goed verloopt.
 
Inmiddels heeft het kabinet besloten dat de schoolexamens voor de examenleerlingen wel door moeten gaan. Dat zijn we aan het organiseren. Wij vragen ook hier jullie begrip. Het 20-minutenrooster loopt gewoon door voor iedereen, maar docenten besteden nu in eerste instantie meer aandacht aan hun examenleerlingen. 
 
De testweek gaat natuurlijk niet door zoals gepland. We kunnen nog niet zeggen wanneer deze wel doorgaat. Mocht het zo ver zijn, laten we dit op tijd weten. Het is voor leerlingen nu niet nodig om zich daar druk over te maken. Het is wel belangrijk om de lessen te volgen en het huiswerk en de opdrachten bij te houden. 
De mentoren vinden het ook fijn om te weten hoe het met hun leerlingen gaat. Onderling contact via Teams of mail is dan ook belangrijk.
 
De school is nu telefonisch minder goed bereikbaar. Mochten er dringende vragen of opmerkingen zijn, kan dat via de mail.
 
Ik wens iedereen positieve kracht, goede gezondheid en succes.
 
Met hartelijke groet namens de directie,
 
Claire Arts, rector