Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties of in geval van gewichtige omstandigheden? Hieronder vindt u de link naar het juiste formulier. U kunt deze formulieren downloaden, uitprinten, invullen en met opgaaf van redenen sturen t.a.v. de leerlingcoordinator.

Klik hier voor het formulier vakantieverlof.

Klik hier voor het formulier verlofaanvraag bij gewichtige omstandigheden.