Brainportbedrijven helpen jongeren met beroepskeuze.

Eenentwintig bedrijven in de Brainportregio organiseren van februari tot en met april een Tech Event voor leerlingen van vmbo en havo. Het moment voor jongeren mét hun ouders om zich te oriënteren op de beroepen die de Hightechsector in de Brainportregio te bieden heeft. Begin 2017 bezochten 500 leerlingen met ouders deze zogenoemde Tech Events.

Kijken, luisteren en beleven 
Brainport Industries College organiseert jaarlijks met zijn leden de Tech Events. Eén Event per bedrijf, zodat leerlingen mét ouders de beroepen in voornamelijk de metaalbewerking in verschillende bedrijven kunnen meemaken. Leerlingen kunnen zich voor meerdere Tech Events aanmelden. Kijken, luisteren en beleven is het motto. De bedrijven laten de leerlingen en hun ouders de hedendaagse beroepen in de Hightech sector beleven. Zo krijgen zij antwoord op de vragen: Is het beroep leuk, past het type bedrijf bij me en heb ik aanleg voor het vak? De Tech Events helpen de leerlingen een keuze te maken door de beroepen te laten beleven in de echte bedrijfsomgeving.

De praktijk: basis voor een succesvolle carrière
Jaarlijks worden er circa 20 Tech Events georganiseerd door de ruim 50 leden van Brainport Industries College. Op deze manier kunnen leerlingen die binnen de techniek een vak willen leren al met hun toekomstige leerbedrijf in contact komen. Leren in de praktijk is voor veel mbo-leerlingen de beste leerschool en een opleidingsroute met veel toekomstperspectief. Eigenaren en directeuren van de leden zijn zelf ook het voorbeeld van ooit leerlingen die via het leren van het vak nu zelf leiding geven aan een bedrijf.   

Actuele kansen op de arbeidsmarkt
Door de Tech Events komen ouders ook in aanraking met het actuele toekomstperspectief van beroepen op de arbeidsmarkt. De bedrijven die een Tech Event organiseren hebben in ieder geval behoefte aan nieuwe medewerkers en laten zien in welk beroep ze op zoek zijn naar nieuw talent. Een actueel beeld van de arbeidsmarkt van nu en die van morgen. Via de Tech Events kom je in aanraking met opleidingen waar direct werk aan vast zit.

De bezoekers van vorig jaar waardeerden de Tech Events met ruim een 8. Het beroepsbeeld wordt door het bezoeken van een Tech Event verbeterd en bevestigd. 75% van de bezoekers geeft aan geholpen te zijn met hun studiekeuze. Praten met mbo-leerlingen in het bedrijf brengt de toekomst dichterbij. Ouders zien hun kind stralen in de praktijkomgeving.

Brainport Industries College
Brainport Industries College is een samenwerking van ruim 50 bedrijven in de Hightech industrie én de onderwijsinstituten: ROC Ter AA, SUMMA Techniek en Teclab. Het geven van voorlichting, helpen met het vinden van het geschikte leerbedrijf en het maken van de match tussen leerling en bedrijf zijn de hoofdactiviteiten. De focus ligt op de route van werkend leren: de Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.

Meer informatie: Brainport Industries College, Michiel de Ruyter, m.deruyter@brainportindustriescollege.nl, 06 – 53 23 88 03

Leerlingen kunnen zich online aanmelden voor 1 of meerdere Tech Events: http://www.brainportindustriescollege.nl/student/beroepsori%C3%ABntatie-tech-event/
TAGS:

Zie ook...