Het kabinet heeft besloten om de scholen te sluiten tot en met 6 april, behalve voor de opvang van leerlingen van ouders met vitale beroepen. Op de volgende link kunt u vinden wat de overheid in dit verband bedoelt met “vitale beroepen”:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

De school zal morgen, maandag 16 maart, dan ook open zijn op de gebruikelijke tijden om alleen die leerlingen op te vangen.
Brugklasleerlingen kunnen naar de brugklashal gaan. Leerlingen uit de tweede en derde klas naar hal A. Leerlingen uit hogere klassen naar hal B.

Wij vragen u wel met grote nadruk om kinderen met koorts en luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) thuis te houden, ook al werkt u in een vitale beroepsgroep.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat leerlingen morgen naar school komen om spullen uit hun kluisje te halen. Wij maken daar een planning voor waarover dinsdag bericht volgt.
Morgen buigen we ons over de planning voor onderwijs op afstand (online).
Onze eerste zorg gaat uit naar de examenleerlingen. Voor de examenleerlingen volgt vanuit de overheid komende week meer informatie. Tot die tijd worden deze leerlingen gelijkgeschakeld met andere leerlingen en komen zij dus niet naar school.
We gebruiken de dag van morgen om ons in te richten op de nieuwe situatie en zullen u dinsdag nader informeren.

We wensen u sterkte in deze ongewone situatie. Laten we samen proberen er het beste van te maken.