Menu

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over maatregelen betreffende het coronavirus. We verwijzen naast de algemene site van het RIVM ook naar de website van OMO.

 Update: Bekijk het laatste nieuws over corona van de site van het RIVM

Uitgelicht uit het nieuws:
    • Slob: voorkom landelijke schoolsluiting, sluit enkel plaatselijk of regionaal
      Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs wil een nieuwe landelijke schoolsluiting door het coronavirus voorkomen. Hij zet in op plaatstelijk of regionaal sluiten van scholen als dat nodig is. Dat zegt Slob in een interview met het AD.
    • Protocol voor het VO blijft onverkort van kracht
      In de week van 17 augustus vroeg de VO-raad het RIVM om nogmaals te kijken of de huidige maatregelen op de scholen voldoende zijn. Ook vroegen we specifiek duidelijkheid over het gebruik van mondkapjes in schoolgebouwen. In antwoord op deze vragen heeft het ministerie aangegeven dat er geen andere inzichten en adviezen zijn dan die zijn verwerkt in het protocol voor het Voortgezet Onderwijs.

Voor de laatste ontwikkelingen onderhouden we als school contacten met de lokale GGD en ook u als ouder kunt contact opnemen met specifieke vragen.

Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen worden met grote regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen.
En voor het wel of niet doorgaan van schoolreisjes naar het buitenland volgen wij het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De belangrijkste maatregelen die we op school nemen, gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.
Maar het is nu extra belangrijk om deze op te volgen.
Iedereen moet met regelmaat zijn/haar handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de ellebogen en gebruik maken van papieren zakdoekjes.

Vooralsnog is er geen reden voor aanvullende maatregelen op school.
Wel adviseren we u extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) zeker wanneer u recentelijk op vakantie bent geweest in één van de risicogebieden. Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts en/of de lokale GGD.

Mocht de situatie in Nederland en/of op onze school veranderen, dan informeren we u direct via de verschillende informatiekanalen.