Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) heeft in 2012 het Charter Talent naar de Top ondertekend om zo een stimulans te geven aan het diversiteitsbeleid. In 2015 zijn ze door de commissie als ‘aansprekend voorbeeld’ gekozen. OMO heeft hiervoor een award ontvangen.

OMO blijft stappen zetten en progressie boeken als het gaat om diversiteit & inclusie. Niet alleen het aandeel vrouwen in de top maar ook in de subtop is het afgelopen jaar fors verder gestegen.

OMO gaat uit van de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. Hieruit volgt de ambitie tot bevordering van diversiteit en inclusie. Een evenredige verdeling man-vrouw op (sub)top posities wordt steeds meer als norm gezien.

Diversiteit gaat bij OMO niet alleen over mannen en vrouwen maar bijvoorbeeld ook over jong en oud, mate van inzetbaarheid, migratieachtergrond en geaardheid.

OMO-scholen gaan ieder op eigen wijze met diversiteit & inclusie aan de slag. De top van de organisatie geeft het goede voorbeeld en het diversiteitsbeleid biedt medewerkers een kijkkader. In 2016 is het diversiteitsbeleid herijkt. Door de toevoeging van ‘verbinding’ en aandacht voor inclusie spreekt dit strategische thema steeds meer medewerkers aan.

Lees hier meer informatie over de award.

TAGS: