In de bovenbouw is het programma meer afgestemd op wat je zelf graag wilt leren. Je kunt doorgaan met Cambridge Engels en zo eventueel eerder het eindexamen Engels afronden. Daarnaast kun je deelnemen aan de Academic Experience van de Open Universiteit of aan het Pre-University college van de Technische Universiteit Eindhoven, waarbij je zelfs al studiepunten kunt behalen. Ook kun je er projecten doen.
Daarnaast krijgen de leerlingen op hoog niveau Cambridge English dat opleidt tot twee levels van certificering door de universiteit van Cambridge. De leerlingen verwerven na het slagen voor het examen van de Cambridge Universiteit een officieel diploma voor het niveau waar ze voor geslaagd zijn. De diploma’s zijn waardevol bij een studie in het buitenland en voor het werken bij grote buitenlandse/internationale bedrijven.