Voor leerlingen met taal- en rekenproblemen worden er verschillende hulplessen geboden, zoals rekenen, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast zijn er inloopuren om extra hulp te krijgen voor de vreemde talen en wordt er preteaching gegeven aan het begin van het schooljaar.

Daarnaast is er een stelsel van compenserende en dispenserende maatregelen voor leerlingen met reken- en taalproblematiek (bijvoorbeeld dyslexie). De adjunct-directeur van de afdeling bepaalt  welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.

Dit alles in overleg met Mevrouw A. Krahmer, GZ-psycholoog verbonden aan onze school.