PROJECTEN PERIODE 2

In periode twee  zijn de leerlingen van het technasium met de volgende o&o-projecten bezig:

Beweegpad voor senioren

Klas: 1HV

Wanneer: Periode 2

Opdrachtgever: Vitalis WoonZorg Groep Peppelrode

Excursie: bezoek aan ZorgCentrum Peppelrode

De leerling werkt tijdens dit project als industrieel ontwerper en ontwikkelt verschillende beweegelementen voor de tuin van ZorgCentrum Peppelrode.

In de tuin van ZorgCentrum Peppelrode is behoefte aan een plek waar de bewoners kunnen bewegen. Er wonen ongeveer 200 mensen in het ZorgCentrum. Er wonen cliënten met somatische problemen en in oktober 2016 is het Parkinson expertisecentrum geopend. Het grootste deel van de cliënten die er wonen hebben een vorm van dementie.

Voor leerlingen de uitdaging om beweegelementen voor de bewoners te ontwerpen.

Afval scheiden op school

Klas: 2H

Wanneer: 11 december – 9 maart

Opdrachtgever: Van Gansewinkel

Excursie: bezoek aan AVR Afvalverwerking Rotterdam

De leerling werkt als industrieel ontwerper en gaat een nieuw aantrekkelijk systeem en een campagne bedenken waardoor leerlingen op school worden aangespoord om afval te scheiden.

De gemeente Eindhoven wil dat afval op scholen gescheiden wordt. Er zijn namelijk een hoop gebieden in Eindhoven waar al goed afval wordt gescheiden, maar helaas zijn er ook nog een plaatsen binnen de gemeente Eindhoven waar dit niet of nauwelijks gebeurt. Wanneer het afval niet gescheiden wordt aangeleverd, kost dit de gemeente (en dus ook scholen) veel geld.

Voor leerlingen de uitdaging om een manier te bedenken om hun leeftijdsgenoten ertoe aan te zetten afval te scheiden.

Wees wijs met je oren

Klas: 2V

Wanneer: 11 december – 9 maart

Opdrachtgever: Human Capital Care

Excursie: bezoek aan De Armenhoef in Best

De leerling werkt als akoestisch adviseur en gaat en adviesrapport opstellen waarin wordt beschreven hoe de akoestiek in het Technasium op het Eckartcollege kan worden verbeterd.

Jongeren bevinden zich vaak op plekken waar de geluidsnorm wordt overschreden. Ook op school is in de meeste praktijkruimtes veel lawaai. Denk aan gymzalen, technasium lokalen en aula’s. Een slechte akoestiek in deze ruimtes heeft een negatief effect op de gezondheid en de leerprestaties van leerlingen. Bovendien kan teveel lawaai gehoorschade geven. Deze schade aan je oren is onomkeerbaar. Eens slechthorend is altijd slechthorend. Eens doof is altijd doof.

Voor leerlingen de uitdaging om adviezen op te stellen om het geluidsniveau in het Technasium omlaag te brengen.

Kettingreactie

Klas: 3H

Wanneer: 11 december – 9 maart

Opdrachtgever: Marcel Ducino van Jouw Techniek

Excursie: naar Jouw Techniek Fabriek

De leerlingen werkt als interieurbouwer voor Jouw Techniek Fabriek in Eindhoven en houdt zich bezig met het ontwerpen van een nieuw onderdeel voor een kettingreactie. Hier moet met zo min mogelijk energie een zo groot mogelijk effect worden gecreëerd.

Jouw Techniek Fabriek ondersteunt techniekeducatie voor kinderen van 8 t/m 14 jaar.

De kettingreactie is één van de activiteiten om kinderen techniek te laten beleven. Zij bestaat uit dominosteentjes van slecht 15 gram en diverse onderdelen met een technisch thema. De kettingreactie wordt door de kinderen in groepsverband in elkaar gezet. Op speelse wijze worden ze bewust van het feit dat een kleine hoeveelheid energie kan resulteren in een groot effect.

Voor leerlingen de uitdaging om een uitdagend onderdeel voor de kettingreactie te ontwerpen, die de Techniek Fabriek kan gebruiken om kinderen techniek te laten beleven.

Kolonie in de Ruimte

Klas: 3V

Wanneer: 11 december – 9 maart

Opdrachtgever: Ferry Zijp

Excursie: Sterrenwacht Eindhoven

De leerlingen werkt als wetenschappelijk onderzoeker bij het European Space Research and Technology Centre (ESTEC). Voor ESTEC schrijven leerlingen een onderzoeksvoorstel voor een subsidieaanvraag voor het Odyssey-programma dat gaat over kolonisatie op een buitenaardse bestemming.

Om verschillende redenen is het interessant om een geschikte plaats buiten de aarde te vinden waar mensen langdurig kunnen verblijven. Dat kan bijvoorbeeld zijn om in de nabije toekomst industrie te vestigen of om een basisstation voor onderzoeksdoeleinden op te richten. In alle gevallen zullen mensen er langere tijd moeten kunnen wonen en is er feitelijk sprake van kolonisatie.

Zowel de ESA als de NASA willen hun ruimtevaartprogramma’s deels afstemmen op de toekomstige vestiging van een permanent ruimtestation elders in ons zonnestelsel. Dit vergt echter enorme investeringen; geld dat opgebracht moet worden door alle deelnemende landen en waar uiteraard een strenge controle op uitgevoerd wordt. Per slot van rekening zijn het de belastingbetalers en de nationale bedrijven die alles moeten bekostigen. Om deze reden is er een consortium van ESA en

NASA opgericht – een internationaal samenwerkingsverband tussen de Amerikaanse en Europese landen. Hierin heeft een speciale subsidiecommissie de taak gekregen om geld toe te kennen aan díe projecten die de meeste kans van slagen bieden voor een doeltreffende en succesvolle kolonisatie.

Voor leerlingen de uitdaging om een kolonisatieplan naar een buitenaardse planeet te bedenken en deze te verwoorden in een onderzoeksvoorstel voor een subsidieaanvraag.

Het Circulaire kantoor van de toekomst

Klas: 4HV

Wanneer: periode 2

Opdrachtgever: Heijmans Utiliteit B.V.

De leerlingen gaat voor Heijmans op zoek naar een nuttige toepassing van de materialen die vrijkomen bij het renoveren van kantoorpanden. Hiervoor ontwerpen ze het circulaire kantoor van de toekomst waarbij geen afval meer bestaat. Dit kantoor moet na 10 jaar gemakkelijk te demonteren zijn en de vrijgekomen materialen moeten hergebruikt kunnen worden. De planeet waar wij op leven lijkt een onuitputtelijke bron van grondstoffen en materialen maar de werkelijkheid is het tegenovergestelde. Met de industrialisatie en de enorme bevolkingsgroei van de afgelopen eeuwen beginnen de grondstoffen op of onbereikbaar te raken.

Tijd voor verandering dus! En dat gaat verder dan netjes afval scheiden en recyclen. We moeten naar de zogenaamde circulaire economie. In deze economie zal afval niet bestaan en worden alle producten zo gemaakt dat de materialen weer goed terecht komen na de levensduur van het product. In de huidige economie worden veel van de materialen verbruikt waarna ze op de vuilnisbelt, verbrandingsoven of zelfs in zee belanden. In de circulaire economie zullen materialen worden gebruikt en aan het einde van de levensduur van een product weer opnieuw in het systeem terecht komen. Het doel is om waarde toe te kennen aan de reststromen zodat het niet meer gezien wordt als afval, maar als een bron van materialen. Om tot een circulaire economie te komen gaat verder dan de afvalverwerking goed geregeld hebben. Er moet namelijk in het ontwerp van een product al aan gedacht worden zodat de materialen ervan weer gemakkelijk vrij kunnen komen om een nieuwe bestemming te krijgen.

Voor leerlingen de uitdaging om een circulair kantoor te ontwerpen waarbij geen afval bestaat en waarvan alle onderdelen gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden.

Technasium Magazine

Vier keer per jaar publiceert de stichting Technasium over interessante ontwikkelingen en ander nieuws in het Technasium magazine. Hier onder zijn de laatste edities te bekijken door op de link te klikken.

Technasium magazine voorjaar 2017

Technasium magazine winter 2016

Technasium magazine zomer 2016

Technasium magazine voorjaar 2016

Technasium magazine winter 2015

Technasium magazine najaar 2015

Technasium magazine zomer 2015

Opdrachtgevers

Zonder opdrachtgevers kan het Technasium niet bestaan. Gelukkig zijn er veel bedrijven bereid om met het Eckart college samen te werken om de leerlingen een kijkje te geven in de wereld van de beta techniek. Vanuit het Eckart college en in het bijzonder de docenten en leerlingen van het Technasium willen wij deze opdrachtgevers bedanken. Hieronder ziet u een overzicht van opdrachtgevers waar het Technasium mee samengewerkt heeft en nog steeds samen werkt.

Logo's_opdrachtgeversTechnasium