Wanneer een leerling niet binnen school geholpen kan worden, legt de school contacten met externe instanties. De coördinator leerlingbegeleiding kan dan het Ondersteuningsteam (OT) oproepen. Dit bestaat uit interne begeleiders en externe deskundigen. Ondersteuningscoördinatoren (OCO) zijn mevrouw Seuren (mavo),  mevrouw Elissen (havo) en mevrouw van Maasakkers (vwo). De vertrouwenspersonen vangen leerlingen op bij seksuele intimidatie, agressie, discriminatie en geweld.

De vertrouwenspersonen zijn: mw. E. Vloet en de hr A.Joore.