Spectrum Brabant, Centrum voor zorg en onderwijs
Spectrum Brabant biedt op het Eckartcollege studiebegeleiding voor alle leerlingen die hier behoefte aan hebben. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek overleggen we welke vorm van begeleiding het beste past bij een leerling. De begeleidingsvormen op een rijtje:

Studiebegeleiding Extra

Intensieve studiebegeleiding speciaal afgestemd op leerlingen met bijzondere hulpvragen zoals autisme en ADHD.
Tijdens de gehele begeleiding worden de leerlingen intensief en actief begeleid en ondersteund bij het maken van een goede planning, het organiseren van de boeken en materialen, de aanpak van de stof en manier van leren alsmede vakinhoudelijke ondersteuning. Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau en de individuele behoeftes werken we onder meer of minder intensieve begeleiding aan de verschillende doelstellingen. Steeds werken we toe naar een grotere mate van zelfstandigheid.

STUDIEBEGELEIDING Regulier

Leren plannen en organiseren van het huiswerk, verbeteren van de studievaardigheden en vakinhoudelijke ondersteuning.
De reguliere studiebegeleiding leert leerlingen met behulp van praktische ondersteuning hun huiswerk inplannen en een optimale methode van werken hanteren. We werken onder andere aan:
• Een methodische aanpak van het huiswerk
• Betere studievaardigheden
• Het inhalen van achterstanden
• Betere planvaardigheden en leren overzicht houden
• Een groter zelfvertrouwen en een betere motivatie

Studiebegeleiding Light

Huiswerk maken en leren onder toezicht.
De huiswerkklas biedt leerlingen een plek waar ze na school onder toezicht hun huiswerk kunnen maken. Rust en regelmaat staan voorop. De leerling plant, maakt en leert zijn huiswerk zelfstandig. We controleren leer- en maakwerk steekproefsgewijs. Natuurlijk kan de leerling altijd vragen stellen op het moment dat hij/zij ergens niet uitkomt. Bij de huiswerkklas wordt voldoende zelfstandigheid en motivatie van de leerling verwacht.

INDIVIDUELE BIJLESSEN

Privélessen voor alle vakken gericht op het wegwerken van achterstanden, het bijhouden van actuele stof en het voorbereiden van toetsen en examens.

INDIVIDUELE STUDIECOACHING

Individuele begeleiding gericht op het leren plannen en verbeteren van de studievaardigheden.

WORKSHOPS & TRAININGEN

Zowel op het gebied van het beter functioneren binnen het onderwijs als op het gebied van het sociaal-emotioneel welbevinden, worden diverse kortdurende en meer intensieve trainingen en workshops verzorgd. Voorbeelden zijn workshop trainingen, studievaardigheden, faalangst, sociale vaardigheden en weerbaarheidstrainingen. Kijk op www.spectrumbrabant.nl of www.bikkels.nl voor het actuele aanbod.

Tevens zijn er mogelijkheden op het gebied van begeleiding en behandeling.

Voor een actueel aanbod kijkt u op onze website www.spectrumbrabant.nl

Bekijk de flyer hieronder (klikken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Spectrum Brabant 040-254 93 48