Mentoren en vakdocenten geven de algemene begeleiding in hun dagelijks pedagogisch en didactisch handelen. De mentor geeft daarnaast extra aandacht aan de leerlingen die aan hem zijn toevertrouwd. Elke mentor heeft een ingeroosterd oproepuur, waarin hij met leerlingen praat over vorderingen, eventuele problemen, de keuze voor profiel of sector en het persoonlijk welbevinden. In de eerste brugklas geven de mentoren wekelijks 1 begeleidingsuur en houden 1 oproepuur. In Mavo-2, Havo-2 en Vwo-2 heeft de mentor 1 begeleidingsuur per week.

Minimentoren

Mini-mentoren zijn leerlingen uit de bovenbouw die wekelijks aanwezig zijn in een pauze. Zij beantwoorden vragen van eersteklassers en lossen kleine problemen op. Er zijn twee mini-mentoren per klas. Zij doen mee met de werkweek (link naar werkweek, brugklas) en assisteren bij allerlei klassenactiviteiten.