Samen met de mentoren zorgen de schooldecanen ervoor dat de leerlingen een zo goed mogelijk vervolg op hun schoolloopbaan kunnen kiezen. Het vakkenpakket of de profielkeuze bepaalt de verdere schoolloopbaan van de leerlingen in zeer hoge mate. Vooral wat het vervolgonderwijs betreft. Daarom zal de keuze voor een profiel of samenstelling van het pakket met de uiterste zorg moeten gebeuren. In de tweede klassen wordt dan ook al een begin gemaakt met een oriëntatie op de studiemogelijkheden. De keuze van het profiel, het vakkenpakket en de vervolgstudie is een zaak die een belangrijke plaats moet hebben bij de begeleiding van leerlingen. Taak van de schooldecanen is om hierbij te adviseren.