Het Eckartcollege onderscheidt leerlingen die algemene (“gewone”) begeleiding en leerlingen die speciale zorg nodig hebben. De algemene begeleiding wordt verzorgd door: mentoren, vakdocenten en Mini-mentoren.

Voor de hoogbegaafde leerling is er individuele begeleiding door 3 tutoren en 2 Echa-docenten.

Speciale leerlingbegeleiding wordt gecoördineerd door de ondersteuningscoördinator. Dit gebeurt wanneer zich leerproblemen of keuzevragen voordoen en bij vragen op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het team ondersteuningscoördinatoren coördineert de hulp bij leerproblemen.

Het Schoolondersteuningsprofiel van het team ondersteuningscoördinatoren geeft uitgebreide informatie over de werkwijze op het Eckart.

Onder de speciale zorg vallen:
Studiebegeleiding
Remedial teaching
Reteaching
Leerlingbegeleiders
Vertrouwenspersonen
Vertrouwensleerlingen
Decanen