Menu

Het Eckartcollege heeft, als begaafdheidsprofielschool, een speciaal lesprogramma ontwikkeld dat recht doet aan de behoeften en eisen van deze leerlingen.

Behalve dat wij aandacht besteden aan cultuur, filosofie en wetenschapsoriëntatie, is de lesinhoud van de reguliere vakken aangepast, werken de docenten volgens het model versnelling en verdieping en zullen modules ingezet worden die speciaal voor deze leerlingen ontwikkeld zijn.

Aan plaatsing zijn, naast de gebruikelijke criteria (advies VWO), nog andere voorwaarden verbonden. Als richtlijn geldt een NIO score van ongeveer 125, creatief en gemotiveerd. Indien de NIO-score niet beschikbaar is, kunnen ook andere toetsgegevens, bijv. de WISC, als uitgangspunt dienen. Na de reguliere aanmelding zullen ouders en leerling uitgenodigd worden voor een intakegesprek.

Het Eckartcollege als BPS (begaafdheidsprofielschool), ís en blijft volop in ontwikkeling. Na 9 jaar gewerkt te hebben met Vwo+ klassen in de vorm van een versneld programma, themaweken, in groepsvorm aanbieden van modules voor (hoog)begaafde leerlingen als “GO” en het vakoverstijgende project “kleur” , het draaideur-model enz. blijkt dit zo’n succes te zijn, dat wij nu beschikken over een Masterclass (MC).

Het blijkt dat het aantal getalenteerde kinderen waarvoor het reguliere onderwijs geen passend aanbod kan bieden, in deze regio toch wel vrij groot is. Qua intelligentie steken zij uit boven hun leeftijdgenoten. Dit verklaart o.a. de behoefte aan een masterclass. Aan plaatsing zijn, naast de gebruikelijke criteria (advies Vwo, Cito vanaf 545), nog andere voorwaarden verbonden. Als richtlijn geldt een NIO score van ongeveer 125. De leerling dient daarnaast creatief en gemotiveerd te zijn. Indien de NIO-score niet beschikbaar is, kunnen ook andere toetsgegevens, bijv. de WISC, als uitgangspunt dienen. Na de reguliere aanmelding zullen ouders en leerling uitgenodigd worden voor een intakegesprek.

De Masterclass (MC) biedt getalenteerde leerlingen een grotere uitdaging in een veilige leeromgeving. Dit gebeurt door versterking, verdieping en verbreding van het onderwijsaanbod. Het doel van het Masterclass programma is, om leerlingen extra bagage mee te geven zodat ze beter kunnen voldoen aan de eisen die aan deze toekomstige kennismanagers gesteld zullen worden. Kenmerkend is dat er meer nadruk ligt op zelfstandigheid en samenwerking. De leerlingen hebben een aangepast lesrooster ten opzichte van de andere Vwo klassen. Maatschappijvakken, vormgeving en media, filosofie en wetenschapsoriëntatie zijn hier voorbeelden van.

De Leerlingen uit de masterclass blijven in principe 3 jaar bij elkaar. Verder zijn er jaarlijks  bijeenkomsten met ouders met als insteek: evaluatie, brainstormen, ontwikkelingen enz.

In Masterclass 2 en 3 volgen alle leerlingen automatisch het Technasium. Daarnaast krijgen ze net zoals in Vwo-2 het differentiële deel Vormgeving en media. De aanpak is anders en het tempo ligt hoger. Hierdoor is er in het Masterclass programma ruimte voor themaweken. In deze weken volgen de leerlingen geen regulier onderwijs, maar werken ze vier dagen aaneengesloten aan een project rond één bepaald thema. De doelstellingen van de themaweken zijn:
– bevorderen van actief en zelfstandig werken door het verrichten van een eigen onderzoek en  het houden van een eindpresentatie
– leren samenwerken in groepjes
– bevorderen van vakoverstijgend en integraal denken
– bevorderen van de motivatie en creativiteit door het uitdagende karakter van het thema.

In klas 1 t/m 3 is er elk jaar een themaweek.

In klas 4 is er in het lesprogramma van Cambridge Engels een themaweek in Engeland opgenomen, o.a. met een bezoek aan de Universiteit van Cambridge. Dit ter voorbereiding op het behalen van de Cambridge Certificaten.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de adjunctdirecteur, mevr. Donkers, n.donkers@eckartcollege.nl of telefoon: 040-297 22 22
Zie onderstaande link voor de PowerPoint over de Masterclass getoond op 21-02-2018 tijdens de voorlichtingsavond over het VWO/Masterclass.
Masterclass filmpje V2, gemaakt door masterclass leerlingen
https://youtu.be/1aAJoGRSQPQ
 pic-FORUM