Voor de ouders van groep 8 leerlingen en de leerlingen zelf worden elk jaar algemene kennismakings- en informatie-avonden gehouden.
In de normale setting krijgen ouders en leerlingen een apart programma en maken de leerlingen kennis met een mentor om alvast te wennen aan het Eckart.

Echter, in verband met corona kunnen we helaas dit jaar niet de normale gang van zaken volgen.
Indien mogelijk worden de informatieavonden zoveel mogelijk online gehouden.