Voor de ouders van groep 8 leerlingen en de leerlingen zelf worden elk jaar algemene kennismakings- en informatie-avonden gehouden. Deze hebben inmiddels plaatsgevonden.

Ouders en leerlingen krijgen een apart programma. De leerlingen maken kennis met een mentor om alvast te wennen aan het Eckart.