Menu

In de afgelopen jaren kregen wij van ouders bij de aanmelding van hun zoon/dochter voor klas 1 regelmatig dezelfde vragen. Het ging dan om vragen over bepaalde schoolregels, berichtgeving over de toelating, deelname aan de werkweek, excursies en verplichte deelname aan de schoolvakken. Omdat bij u mogelijk ook enkele van deze vragen leven, hebben wij de antwoorden op de meest gestelde vragen bij elkaar gezet.

 1. Berichtgeving over de toelating ontvangt u per post. De post wordt verstuurd op 15 april 2020. Uw kind kan daarna bij de bevestiging van de aanmelding in mei aan ons een paar namen doorgeven van kinderen bij wie hij/zij in de klas geplaatst wil worden.
  Wij verzoeken u deze bevestiging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 mei in ons bezit te laten zijn. Dit in verband met de klasindeling.
 2. Leerlingen die zich inschrijven voor de Masterclass zullen na plaatsing telefonisch worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
 3. Woensdagmiddag 17 juni 2020 om 14.30 uur ontvangen wij graag alle aankomende brugklasleerlingen voor een kennismaking met hun nieuwe klasgenoten en hun mentor op onze school. De schoolfotograaf zal dan tevens aanwezig zijn om een foto van uw kind te maken.
 4. Op 17 juni zal er ’s avonds van 19.30 uur tot 20.30 uur een informatieavond zijn over het gebruik van de laptops en de onderwijskundige achtergrond van het gebruik hiervan. The Rent Company zal hier ook aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.
 5. Bij de start van het nieuwe schooljaar op maandag 24 augustus 2020 gaan de brugklasleerlingen op werkweek van dinsdag 25 augustus t/m vrijdag 28 augustus. Deelname aan deze werkweek waarin het accent ligt op de kennismaking met elkaar, afspraken maken met elkaar en het vertrouwd raken met de gang van zaken op onze school, is voor alle leerlingen verplicht. Op maandag 31 augustus 2020 starten de lessen.
 6. Voor leerlingen uit alle leerjaren worden enkele keren per jaar eendaagse excursies of activiteitendagen georganiseerd. Deelname hieraan is voor alle leerlingen verplicht.
 7. Leerlingen zijn verplicht alle vakken te volgen die op het lesrooster staan. Dit geldt ook voor de vakken lichamelijke opvoeding en levensbeschouwing.
 8. De leerling mag zich kleden en zijn uiterlijk verfraaien zoals hij wil, mits correct. In de lokalen en mediatheken wordt geen hoofdbedekking gedragen. Het dragen van hoofdbedekking die een religieuze betekenis heeft, is wel toegestaan behalve in de lessen lichamelijke opvoeding en in lessen die aan bepaalde gebruiks- en veiligheidsregels moeten voldoen. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan.
 9. Indien u bij de aanmelding geen identiteitsbewijs bij zich heeft, wordt u verzocht dit de volgende dag te laten zien bij de administratie van het Eckartcollege