Reguliere aanmeldingen (onder voorbehoud)
De reguliere aanmeldingen vinden plaats op:
maandag 1 maart 2021: van 16.00-17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur
dinsdag 2 maart 2021: van 16.00-17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur
woensdag 3 maart 2021: van 14.00 tot 16.00 uur

Leerlingen die elders uitgeloot worden, mogen zich nog aanmelden op donderdag 4 maart de hele dag en vrijdag 5 maart tot 13.00 uur.
Zij kunnen zich melden bij de receptie.

Gelieve mee te nemen:
Geldig legitimatiebewijs (BSN-nr)
Blauwe formulier van de basisschool
Onderwijskundig rapport

De leerling dient altijd zelf bij de aanmelding aanwezig te zijn.

Op 14 april 2021 wordt het bericht van toelating verstuurd naar alle leerlingen uit de reguliere aanmelding.

Andere leerjaren dan brugklas
25 en 26 mei: Voor een nieuwe aanmelding (andere leerjaren dan brugklas).

Route van advisering tot en met definitieve plaatsing
In Route advisering basisschool tot en met plaatsing VO vindt u alle informatie over de route van advisering van de basisschool tot en met de definitieve plaatsing op het voortgezet onderwijs (inclusief eventueel herzien advies).

Kennismakingsmiddag
Woensdag 30 juni 2021 is er een kennismakingsdag met de klas en de mentor voor alle nieuwe leerlingen. De uitnodiging hiervoor ontvangen leerlingen persoonlijk.