Menu

Reguliere aanmeldingen
De reguliere aanmeldingen vinden plaats op:
maandag 2 maart 2020: van 16.00-17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur
dinsdag 3 maart 2020: van 16.00-17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur
woensdag 4 maart 2020: van 14.00 tot 16.00 uur

Leerlingen die elders uitgeloot worden, mogen zich nog aanmelden op donderdag 5 de hele dag en vrijdag 6 maart tot 13.00 uur.
Zij kunnen zich melden bij de receptie.

Gelieve mee te nemen:
Geldig legitimatiebewijs (BSN-nr)
Blauwe formulier van de basisschool
Onderwijskundig rapport (alleen in het geval van een vroegaanmelding)

De leerling dient altijd zelf bij de aanmelding aanwezig te zijn.

Op 15 april wordt het bericht van toelating verstuurd naar alle leerlingen uit de reguliere aanmelding.

Vooraanmeldingen / Bericht van toelating
De vooraanmeldingen vinden plaats van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020. Voor het maken van een afspraak kunt u een mailtje sturen naar mevr. M. van Stiphout (leerlingen van buiten Eindhoven) en mevrouw M. Wijnhoven (leerlingen uit Eindhoven), mailadres respectievelijk: m.vanstiphout@eckartcollege.nl en m.wijnhoven@eckartcollege.nl.
De plaatsingsbrieven voor leerlingen uit de vooraanmelding worden op 18 maart verstuurd.

Na-aanmeldingen naar aanleiding van herziene adviezen
De na-aanmeldingen naar aanleiding van een herzien advies vinden plaats op 18, 19 en 20 mei. Voor een verzoek tot het verplaatsen van brugklasniveau naar aanleiding van een herzien advies kunt u op 18, 19 en 20 mei tussen 12.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met mevrouw M. van Stiphout en mevr. M. Wijnhoven via telefoonnummer 040-2972222.

Na-aanmeldingen of verplaatsingsverzoeken kunnen alleen gehonoreerd worden indien dit organisatorisch mogelijk blijkt en het advies door de basisschool is bijgesteld in LDOS.
Het advies dient minimaal te zijn bijgesteld naar VMBO-t.

Andere leerjaren dan brugklas
Voor een nieuwe aanmelding (andere leerjaren dan brugklas) kunnen ouders zich melden via de mail (info@eckartcollege.nl), waarna een afspraak wordt ingepland.

Route van advisering tot en met definitieve plaatsing
In Route advisering basisschool tot en met plaatsing VO vindt u alle informatie over de route van advisering van de basisschool tot en met de definitieve plaatsing op het voortgezet onderwijs (inclusief eventueel herzien advies).

Kennismakingsmiddag
Woensdag 17 juni is er een kennismakingsmiddag met de klas en de mentor voor alle nieuwe leerlingen. De uitnodiging hiervoor ontvangen leerlingen persoonlijk.