Leerlingen die elders uitgeloot worden, mogen zich nog aanmelden op donderdag 14 en vrijdag 15 maart.
Zij kunnen zich melden bij de receptie.

Reguliere aanmeldingen
De reguliere aanmeldingen vinden plaats op:
maandag 11 maart 2019: van 16.00-17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur
dinsdag 12 maart 2019: van 16.00-17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur
woensdag 13 maart 2019: van 14.00 tot 16.00 uur

Gelieve mee te nemen:
Betaalgegevens (bankrekeningnummer ouders)
Geldig legitimatiebewijs (BSN-nr)
Inschrijfformulier van de basisschool
Relevante test-/onderzoeksresultaten
Onderwijskundig rapport (alleen in het geval van een vroegaanmelding)

De leerling dient altijd zelf bij de aanmelding aanwezig te zijn.

Bericht van toelating
De plaatsingsbrieven voor leerlingen uit de vroegaanmelding worden op 20 maart verstuurd. Op 17 april wordt het bericht van toelating verstuurd naar alle leerlingen uit de reguliere aanmelding.

Na-aanmeldingen
De na-aanmeldingen naar aanleiding van een herzien advies vinden plaats op 20 en 21 mei. Voor een verzoek tot het verplaatsen van brugklasniveau naar aanleiding van een herzien advies kunt u op 20 en 21 mei tussen 12.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met mevrouw Van Stiphout of mevrouw Van Kimmenade via telefoonnummer 040-2972222.

Na-aanmeldingen of verplaatsingsverzoeken kunnen alleen gehonoreerd worden indien dit organisatorisch mogelijk blijkt en het advies door de basisschool is bijgesteld in LDOS
Het advies dient minimaal te zijn bijgesteld naar VMBO-t

Voor een nieuwe aanmelding (andere leerjaren dan brugklas) kunnen ouders zich melden via de mail, waarna een afspraak wordt ingepland.

Route van advisering tot en met definitieve plaatsing
In Route advisering basisschool tot en met plaatsing VO vindt u alle informatie over de route van advisering van de basisschool tot en met de definitieve plaatsing op het voortgezet onderwijs (inclusief eventueel herzien advies).

Kennismakingsmiddag
Woensdag 19 juni is er een kennismakingsmiddag met de klas en de mentor voor alle nieuwe leerlingen. De uitnodiging hiervoor ontvangen leerlingen persoonlijk.