Aanmeldingen voor reguliere leerlingen leerjaar 2 en hoger:
Deze zijn op 25 en 26 mei 2021
I.v.m. de Coronamaatregelen is nog niet duidelijk of dit digitaal gebeurt of fysiek. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt er navraag gedaan bij de school van herkomst om advies over uw zoon/dochter in te winnen. Pas na de bevorderingsvergaderingen, woensdag 21 juli, is voor ons duidelijk of wij nieuwe leerlingen kunnen plaatsen, omdat dan pas zichtbaar is hoeveel leerlingen van onze school doorstromen naar een volgend leerjaar. Wij adviseren daarom om ook bij een andere school voor voortgezet onderwijs aan te melden. U kunt vanaf maandag 17 mei een afspraak plannen bij de adjunct-directeur van de betreffende afdeling Mavo, Havo of Vwo. Onderstaand vindt u de namen en de emailadressen.

Mavo-2 t/m Mavo-4:
Dhr. H. Kox (adjunct-directeur Mavo) (h.kox@eckartcollege.nl)
Havo-2, Havo-3 en Havo-5:
Dhr. R. Franssen (adjunct-directeur Havo) (r.franssen@eckartcollege.nl)
Havo-4:
Mw. M. Born (decaan Havo) (m.born@eckartcollege.nl)
Vwo-2 t/m Vwo-6:
Mw. N. Donkers (adjunct-directeur Vwo) (n.donkers@eckartcollege.nl)

De volgende klassen zijn reeds volgeboekt:
Klas 2 Mavo, 2 Havo, 2 Vwo, 3 Mavo, 3 Havo en 3 Vwo

De volgende klassen zijn reeds volgeboekt afhankelijk van de gekozen vakken:
Klas 4 Mavo, 4 Havo, 4 Vwo, 5 Havo en 5 Vwo

Helaas kunt u digitaal niet voor de masterclass van het vwo aanmelden.
U kunt dat straks kenbaar maken in de vragenlijst die u na de digitale aanmelding binnenkort per post zult ontvangen.

Voor leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs instromen in leerjaar 2 of hoger:
Hier geldt een andere procedure. De afleverende school neemt daarover contact op met het Eckart, waarna het Eckart contact opneemt met de ouders van de betrokken leerling.

Route van advisering tot en met definitieve plaatsing
In Route advisering basisschool tot en met plaatsing VO vindt u alle informatie over de route van advisering van de basisschool tot en met de definitieve plaatsing op het voortgezet onderwijs (inclusief eventueel herzien advies).