Menu

Het schooljaar 2019-2020  is ingedeeld in vier periodes van circa negen tot tien weken. Deze verdeling bevordert het leerritme en de rust van de leerlingen. Elke periode begint met circa acht weken les waarin per vak een afgerond programma wordt gegeven. Een studiewijzer of studieplanner (voor de eerste klassen opgenomen in de agenda) beschrijft per vak het programma voor de betreffende periode. Na elke acht weken volgt een afsluitende testweek. Zo blijft de testdruk beperkt. Na iedere periode ontvangt de leerling een rapport. Op de website van de school vindt u onder Het Eckart – Algemene Informatie  alle relevante informatie van de school, zoals de periodeagenda, vakanties en dergelijke.

Periode 1:  maandag 19 augustus 2019 t/m vrijdag 1 november 2019
Periode 2:  maandag 4 november 2019 t/m vrijdag 17 januari 2020
Periode 3:  maandag 20 januari 2020 t/m donderdag 2 april 2020
Periode 4:  vrijdag 3 april 2020 t/m vrijdag 10 juli 2020.
Testweek 1:   maandag 28 oktober 2019 t/m vrijdag 1 november 2019
Testweek 2:   maandag 13 januari 2020 t/m vrijdag 17 januari 2020
Testweek 3:   vrijdag 27 maart 2020 t/m donderdag 2 april 2020 (ook examenklassen)
Voor Havo-5 en Vwo-6: woensdag 25 maart 2020: mondelingen en andere afrondingen van de schoolexamens,
donderdag 26 maart 2020: testen voor de examenklassen

Testweek 4:   donderdag 25 juni 2020 t/m woensdag 1 juli 2020.
Rapport 1:  vrijdag 22 november 2019
Rapport 2:  donderdag 6  februari 2020
Rapport 3:  maandag 4 mei 2020
Rapport 4: donderdag 9 juli 2020.
woensdag 27 november 2019,  (18.00-21.30 uur)
woensdag 12 februari 2020,  (18.00-21.30 uur)
dinsdag 12 mei 2020,  (alleen voor mentoren) (18.00-21.30 uur)
vrijdag 10  juli 2020, (vrije inloop) (9.00-10.00u).
dinsdag 14 april t/m vrijdag 17 april 2020.
donderdag 3 oktober 2019 van 19.15 tot 22.10 uur.
maandag 21 oktober 2019, 19.30 uur.
donderdag 7 november 2019, 19.30 uur.
donderdag 13 februari 2020, aanvang 19.00 uur.
In de week van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 is er de mogelijkheid tot vooraanmeldingen voor leerlingen met een speciale zorgvraag. Op de website zal bekend worden gemaakt voor welke leerlingen dit geldt en bij wie u hiervoor terecht kunt onder “Aanmelding nieuwe leerlingen”.
maandag 2 maart 2020: 16.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur
dinsdag 3 maart 2020: 16.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur
woensdag 4 maart 2020: 14.00-16.00 uur.
donderdag 7 mei 2020 t/m woensdag 20 mei 2020.
woensdag 3 juni 2020.
Mavo, Havo en Vwo: woensdag 10 juni 2020.
maandag 15, dinsdag 16 juni en woensdag 17 juni 2020.
Mavo, Havo en Vwo: vrijdag 26 juni 2020.
maandag 6  juli 2020: diploma-uitreiking Mavo, 19.00 ontvangst in de aula, vanaf 19.30 uur aanvang uitreiking
dinsdag 7  juli 2020: diploma-uitreiking Havo, 19.00 uur ontvangst in de aula, vanaf 19.30 uur aanvang uitreiking.
woensdag 8  juli 2020: diploma-uitreiking Vwo, 19.00 ontvangst in de aula, vanaf 19.30 uur aanvang uitreiking.
Zaterdag 25 januari 2020 van 10.00-14.00 uur.