Op het Eckartcollege is veiligheid een onderdeel van het beleid van de schoolleiding.
Iedereen op school, leerlingen en personeel, moet zich veilig kunnen voelen en veilig kunnen werken.

Het Eckartcollege heeft een Veilgheidsbeleidsplan met betrekking tot pesten, agressie, geweld en seksuele intimidatie dat voor iedereen op school geldt.

Klik HIER voor inzage in het Veiligheidsplan.

Klik hier voor het pestprotocol en hier voor de gedragscode over gebruik sociale media.

Klik HIER voor de folder STOP over seksuele intimidatie.