Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit ouders die schoolgaande kinderen hebben op het Eckart College Eindhoven. Ouders zijn hiervan ook automatisch lid.

Het doel van de oudervereniging is enerzijds het behartigen van de belangen van de ouders en anderzijds zal zij input geven aan- en samenwerken met de schoolleiding. Het fungeren als klankbord voor de ouders is een belangrijke taak maar daarnaast stelt de oudervereniging zich ook als taak om de betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kinderen op het Eckartcollege te vergroten. Zo ondersteunt en initieert de oudervereniging bijvoorbeeld extra activiteiten die van grote toegevoegde waarde zijn in het leerproces van de leerlingen:

Beroepenvoorlichting

Het kiezen van een vakkenpakket is al moeilijk genoeg, vooral als je nog niet direct weet wat je later wilt worden. Daarom ondersteunt en organiseert de oudervereniging mede een jaarlijkse beroepen voorlichtingsavond. Circa 60 mensen uit de praktijk vertellen wat hun beroep inhoudt. Door middel van deze voorlichting krijgen leerlingen een beter idee wat bepaalde beroepen inhouden en is dit een uitstekend hulpmiddel bij het kiezen van een profiel.

Commissie Beroepen-voorlichting

Op één avond, meestal eind januari / begin februari, wordt een beroepenvoorlichting georganiseerd voor alle klassen drie, vier en vijf. Door deze voorlichtingen, die door meer dan 500 leerlingen worden bijgewoond, krijgen de leerlingen een beter inzicht in de uitoefening van een beroep. Bovendien is het een hulpmiddel bij het kiezen van een profiel.

Eindexamen cadeau

Het halen van je diploma is het doel van leren op het Eckart College. Tijdens deze periode gebeurt er natuurlijk veel in de beleving van de leerling. Het is goed om dat op papier te zetten zodat men het later nog eens met veel plezier kan teruglezen. Ook mentoren vertellen hun ervaringen over het schooljaar en de begeleiding van de eindexamen klassen. In de vorm van een jaarboek wordt dit tijdens de diploma uitreiking namens de oudervereniging (en dus ook u!) aangeboden aan de leerlingen.

Indien u mee wilt helpen met de oudervereniging dan bent u van harte welkom!  We kunnen altijd enthousiaste mensen en frisse ideeën gebruiken.

U kunt dan contact opnemen met: oudervereniging@eckartcollege.nl

Eindexamen-commissie

Deze commissie verzorgt een jaarboek voor de eindexamenkandidaten. In dit jaarboek schrijven leerlingen hun belevenissen van de jaren die zij op het Eckart doorbrachten. Ook de mentoren vertellen hun ervaringen.

Resonansgroep

Deze commissie staat los van de oudervereniging. Zij probeert de contacten tussen de school en ouders zo soepel mogelijk te laten verlopen. De resonansouders hebben regelmatig overleg met de vertegenwoordigers van elk basisteam (mavo/havo/vwo). Het basisteam organiseert met de ouders enkele malen per jaar ouderbijeenkomsten om belangrijke informatie uit te wisselen.