Het aantal getalenteerde kinderen waarvoor het reguliere onderwijs geen passend aanbod kan bieden, is in deze regio aanzienlijk. Daarom heeft het Eckartcollege als BPS (begaafdheidsprofielschool) de masterclass opgericht. De masterclass is een klas voor meer- en hoogbegaafde kinderen en biedt getalenteerde leerlingen een grotere uitdaging in een veilige leeromgeving. Dit gebeurt door versterking, verdieping en verbreding van het onderwijsaanbod. Het doel van het masterclass programma is, om leerlingen extra bagage mee te geven zodat ze beter kunnen voldoen aan de eisen die aan deze toekomstige kennismanagers gesteld zullen worden. Hiertoe hebben we een speciaal lesprogramma ontwikkeld dat recht doet aan de behoeften van dit type leerling. De vwo-leerstof wordt in een kortere tijd behandeld, waardoor ruimte ontstaat voor extra’s zoals speciale eigen modules binnen de reguliere vakken én contextrijke eigen vakken, zoals maatschappijvakken en filosofie. Ook is er elk jaar een eigen themaweek. Tijdens deze weken volgen de leerlingen geen regulier onderwijs, maar werken ze vier dagen aaneengesloten aan een project rond één bepaald thema. De doelstellingen van de themaweken zijn:

  • bevorderen van actief en zelfstandig werken door het verrichten van een eigen onderzoek en het houden van een eindpresentatie;
  • leren samenwerken in groepjes;
  • bevorderen van vakoverstijgend en integraal denken;
  • bevorderen van de motivatie en creativiteit door het uitdagende karakter van het thema.

Daarnaast zijn er in het tweede en derde jaar van de masterclass ‘Eckarturen’ die leerlingen op hun eigen manier kunnen invullen. Samen met hun mentor en vakdocent bepalen ze wat ze gaan doen. Ze kunnen bijvoorbeeld extra uitleg krijgen voor een vak waarin versneld wordt, werken aan een project onder begeleiding van een coach, zich onderdompelen in een module Latijn, óf oefenen met studievaardigheden. Maar ook het volgen van een lessenreeks over perfectionisme of een cursus Mindfulness behoort tot de mogelijkheden. Leerlingen die daarnaast nog extra uitdaging nodig hebben, kunnen een ‘draaideurpasje’ krijgen. Dit pasje geeft ze het recht om af en toe een les te ‘skippen’ in overleg met de docent. In de tijd die ze daardoor winnen, werken ze aan een project over een onderwerp dat ze erg interesseert. Ze kunnen dan terecht in ons BPS-lokaal met eigen computers en software. In goed overleg met onze ICT-afdeling, dragen twee mini-systeembeheerders zélf zorg voor het systeembeheer van het BPS-lokaal.

De leerlingen uit de masterclass blijven in principe drie jaar bij elkaar en hebben de eerste twee jaar dezelfde mentor. Jaarlijks is er ook een extra ouderavond met de mentor, HB-coördinator en adjunct-directeur om de gang van zaken in de masterclass te evalueren, samen te brainstormen en ontwikkelingen door te nemen.

Aan het einde van de derde klas kiezen ook onze masterclassleerlingen een profiel en eigen vakkenpakket. Vanaf de vierde klas volgen zij onderwijs samen met de andere atheneumleerlingen. Versnellen (bijv. door vervroegd examen te doen) en verrijken (bijv. door het volgen van extra vakken) blijft dan mogelijk, maar gebeurt niet meer klassikaal. We streven dan naar individueel maatwerk.

Aan plaatsing in de masterclass zijn, naast de gebruikelijke criteria (advies Vwo, Cito vanaf 545), nog andere voorwaarden verbonden. Natuurlijk is het belangrijk dat een leerling intelligent is; de klas is in principe bedoeld voor kinderen met een NIO vanaf 125. Maar creatief denken, interesses en motivatie zijn misschien wel net zo belangrijk. Indien de NIO-score niet beschikbaar is, kunnen ook andere toetsgegevens, bijv. de WISC, als uitgangspunt dienen. Maar ook de praktijk is een belangrijke graadmeter: masterclassleerlingen hebben op de basisschool vrijwel altijd extra lesaanbod gehad, of onderwijs gevolgd in de ‘plusklas’. Op basis van de gegevens die we bij aanmelding aangeleverd krijgen van de basisschool, bekijken we of het onderwijs van de masterclass past bij uw kind. Kinderen die na aanmelding in de masterclass geplaats zijn, worden met hun ouders op school uitgenodigd voor een intakegesprek. Samen verkennen we dan de interesses van de leerling en welke sterke punten en welke ontwikkelpunten er zijn. Op deze manier kunnen we op een prettige wijze alvast eens kennismaken met onze toekomstige masterclass-leerling!

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de adjunct- directeur, mevr. Donkers, email: n.donkers@eckartcollege.nl of met de hoogbegaafden-coördinator dhr. Van Maasakkers, email: j.vanmaasakkers@eckartcollege.nl. Zij zijn telefonisch bereikbaar via: 040-297 22 22.

Zie onderstaande links voor o.a. de PowerPoint over de Masterclass getoond  tijdens de voorlichtingsavond over de Masterclass.

Masterclass filmpje V2, gemaakt door masterclass leerlingen
https://youtu.be/1aAJoGRSQPQ
pic-FORUM