Menu

Mavo is een vierjarige theoretische opleiding. Deze opleiding bereidt je voor op het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO), maar ook op de bovenbouw van de Havo.

Leergebieden

In klas 1 en 2 van de Mavo werken we vanuit het motto ‘theoretisch leren door doen’. Een aantal vakken geven we samen in leergebieden, namelijk: mens en natuur, mens en maatschappij, levensbeschouwing en leefstijl en kunst&cultuur. Ook zijn er extra programma’s die per periode wisselen, zoals drama, ict en circus.

De leergebieden bestaan in het derde jaar ook nog, maar staan dan wel apart als losse vakken op je lesrooster. Een extra vak in het derde jaar is technologie.
Je leert in de derde klas de verschillende sectoren kennen waarin je eindexamen kunt doen: Economie, Zorg en Welzijn, Techniek en Landbouw. Aan het einde van het derde leerjaar kies je één van deze vier sectoren.

De adjunct-directeur van de Mavo is de heer E. Kox. De leerlingcoördinatoren zijn:


klas 1 klas 2 t/m 4
Dhr. J. vd Boel
KAPDhr. B. Kappetijn (links) en Dhr. C. Schouteten (rechts)