De Havo is bedoeld om door te stromen naar het Hoger Beroeps Onderwijs. Om je goed voor te bereiden op het studeren hebben we een project opgezet met veel (groeps)opdrachten. Hierdoor leer je samenwerken, plannen en computervaardigheden. Je ontdekt waar je sterke kanten liggen, wat je mogelijkheden zijn en wat voor jou een goede vervolgstudie is.

In de derde en vierde klas krijg je bijvoorbeeld de opdracht om een studiereis naar het buitenland te plannen voor je klas. Of je gaat op snuffelstage; een week kennismaken met het werk van volwassenen (zie de link: https://sites.google.com/eckartnet.nl/stage/aos). In havo 4 draai je via het project maatschappelijke stage minimaal 25 uur mee in een instelling voor vrijwilligerswerk (zie de link: https://sites.google.com/eckartnet.nl/stage/mas).

In de vijfde klas werk je aan interessante profielwerkstukken.