Havo is een vijfjarige opleiding die je voorbereidt op een voortgezette opleiding in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Een extra is de voorbereiding op het HBO in de HACO-lessen. Ook kun je doorstromen naar klas vijf van het Vwo.

De meeste Havo-leerlingen komen vanuit leerjaar 1 (Mavo/Havo of Havo/Vwo) via de 2e klas Havo in Havo-3. Vanaf Havo-2 kun je kiezen voor het Technasium. Je krijgt dan vijf lesuren per week het vak O&O (Onderzoek en Ontwerpen). Dit vak is een eindexamenvak in de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid.

Aan het einde van de derde klas kies je voor een van de vier onderstaande profielen:

Cultuur en maatschappij
Economie en maatschappij
Natuur en techniek
Natuur en gezondheid

De adjunct-directeur van de Havo is de heer R. Franssen. De leerlingcoördinatoren zijn:


klas 1 (mavo/havo en havo/vwo) klas 2 klas 3 t/m 5
Mw. M. Wijnhoven Mw. W. Zijlstra UDE WEEMw. C. van Uden (links) en Dhr. B. van Weert (rechts)