Het Eckart heeft de volgende opleidingen in huis:

  • Mavo
  • Havo
  • Vwo
Speerpunten

Op de Mavo werken we met leergebieden onder het motto ‘theoretisch leren door doen’, waarbij vakken samen gecombineerd worden. Op het Eckart wordt de kans op het behalen van een Havo-diploma groter door de Mavo/havo.  Leerlingen leren op Havo zich voorbereiden op het Hoger BeroepsOnderwijs dankzij het  HACO-programma (Havisten-Competent). Hierdoor leer je samenwerken, plannen en ontwikkel je computervaardigheden. Op het VWO wordt er ruimte geboden voor de individuele ontwikkeling van getalenteerde leerlingen. Dit gebeurt door vakken als Vormgeving&Media, O&O en Cambridge Engels aan te bieden. Ook wordt er samengewerkt met bedrijven en vervolgopleidingen. De Masterclass (MC) biedt meer- en hoogbegaafde leerlingen een grotere uitdaging in een veilige leeromgeving.

Bekijk de pagina’s aan de rechterkant voor meer informatie.