OMO-zwart-en-blauw Het Eckartcollege is één van de scholen van de vereniging ‘Ons Middelbaar Onderwijs’ (OMO). OMO is het schoolbestuur van meer dan zestig scholen voor secundair onderwijs in de provincie Noord-Brabant. Het Eckartcollege valt onder het bevoegd gezag van de Raad van Bestuur van OMO. De voorzitter van de Raad van Bestuur is de heer J. Kusters. De rector van Nuenens College en het Eckartcollege in Eindhoven, mevrouw C. Arts, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school.

Voor het jaarverslag van OMO klik op deze link: http://www.omojaarverslag.nl/

Bezoekadres bureau Ons Middelbaar Onderwijs:
Spoorlaan 171
5038 CB  Tilburg
T
013 – 59 555 00
F 013 – 59 555 99
E info@omo.nl

Postadres:
Postbus 574
5000 AN Tilburg      
www.omo.nl