Menu
Onze visie:
Wij vinden dat de schoolomgeving moet bijdragen aan de gezondheid van de leerlingen. Onze school is een omgeving waar gezond eten en drinken gemakkelijk en vanzelfsprekend moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.
We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten gezond is, volgens de criteria van het Voedingscentrum. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. We streven hiermee ook naar het behalen van het vignet Voeding van de Gezonde School.

Het voedingsbeleid:

Educatie: Wij besteden elk schooljaar in de onderbouw (mavo 2, havo 2 en vwo 2) en in de bovenbouw (mavo 4, havo 5 en vwo 6) aandacht aan het onderwerp voeding in de biologielessen.

 • Mavo 2
  De leerlingen in mavo 2 krijgen in het leergebied Mens en Natuur een hele periode het onderwerp voeding. Voor deze periode is lesmateriaal ontwikkeld waarbij vele aspecten van voeding aan bod komen. Ook gaan de leerlingen zelf voedingsmiddelen bereiden (bijv. aardappels bakken, koken en pureren) om te ervaren wat het verschil is. Daarnaast wordt ook het aspect duurzaamheid en gezonde voeding uitgebreid behandeld.
 • Havo 2 en vwo 2
  In de methode “Biologie voor jou” staat het hoofdstuk voeding. Dit hoofdstuk wordt behandeld in de biologielessen en daarnaast worden aanvullende practica uitgevoerd. Tijdens de lessen komen o.a. de schijf van 5, duurzaamheid en ziektebeelden aan de orde. Ook de leefstijl en het de leerlingen bewust maken van gezonde keuzes krijgen veel aandacht. Een extra opdracht die leerlingen uitvoeren is het bijhouden wat ze eten op een dag en uitrekenen hoeveel kcal ze binnen krijgen. Vervolgens wordt de koppeling gemaakt met een gezonde dagelijkse hoeveelheid om leerlingen een beeld te geven of ze bewust bezig zijn.
 • Bovenbouw
  In de bovenbouw (afhankelijk van het niveau) krijgen de leerlingen verdieping aangereikt. Uiteraard staan hier duurzaamheid, gezonde voeding en de schijf van 5 centraal, maar hier wordt vooral de koppeling gemaakt tussen (ongezonde) voeding en het menselijk lichaam. Het verteringsstelsel, de functie van voedingsstoffen en de gevolgen van voeding op hart, bloedvaten en bloeddruk komen aan de orde. Ook hier worden practica uitgevoerd die als verdieping dienen op de stof in de methode.

Omgeving: Onze schoolkantine voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum, d.w.z.:

 • Per productgroep worden er betere keuzes aangeboden.
 • De betere keuzes worden opvallend geplaatst.
 • Waterdrinken wordt gestimuleerd.
 • Er is geen frituur.
 • Hiermee behalen we binnenkort de Zilveren Schaal volgens De Richtlijnen Gezondere Kantines van De Gezonde Schoolkantine. Onze ambitie is om op termijn tevens de Gouden Schaal te verkrijgen.
 • Met de cateraar hebben we afgesproken dat we samen ieder jaar het aanbod checken via de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren. Als er nieuwe producten worden toegevoegd dan wordt eerst gekeken of deze producten voldoen aan voorkeur/middenweg criteria.
 • Zowel onze leerlingen als het personeel beschikken over een watertap. De leerlingen kunnen in de kantine gratis water (met daarin vers fruit) tappen en het personeel kan gebruik maken van een gekoelde watertap.
 • In zowel de kantine als in de automaten worden geen energiedrankjes verkocht. Daarnaast zijn energiedrankjes niet toegestaan op het Eckartcollege, ook niet op schoolfeesten. Ze worden ingenomen door het personeel.
 • Flesjes water zijn in de les toegestaan bij warm weer, met uitzondering van computerlokalen en practicumlokalen.
 • Wij houden ouders op de hoogte van het beleid omtrent eten en drinken op school via de website van school en via e-mail. Zo wordt er vier keer per jaar een infobrief gestuurd waarin hierover iets kan worden opgenomen.
 • Leerlingen mogen tijdens de schooldag het schoolplein niet verlaten. Zij mogen dus niet naar de supermarkt. Er wordt regelmatig gecontroleerd bij de poort.

Signalering:

• Onze school heeft inzicht in de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen en maakt hiervoor gebruik van de Jeugdgezondheidszorg, EMOVO en de Jeugdmonitor.
• Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Hiervoor hebben wij een ZAT-team, docenten, zorgcoördinatoren, mentoren, schoolmaatschappelijk werker, vertrouwenspersonen aangewezen.