Toelatingscommissie

De toelatingscommissie bestaat uit de vestigings-directeur, de adjunct-directeuren en een leerlingcoördinator van de brugklassen. Deze commissie is verantwoordelijk voor de beslissing over de toelating.

Toelatingsnormen

De toelatingscommissie hanteert hierbij de criteria: minimaal Vmbo-t-advies. Daarnaast moet de aangemelde leerling naar de mening van de toelatingscommissie passen in de setting van de school. Voor leerlingen voor wie specifieke hulp nodig is beoordeelt de toelatingscommissie of de school een passend antwoord kan bieden op de hulpvraag van de leerling. Het kan voorkomen dat een leerling met een specifieke hulpvraag die voldoet aan de toelatingscriteria niet op onze school wordt toegelaten.