Het leerlingenreglement bevat regelingen met betrekking tot de algemene gang van zaken en de orde in de school.

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van leerlingen vastgelegd.

Het leerlingenreglement en het leerlingenstatuut worden aan de leerlingen uitgereikt en liggen ter inzage bij de schooladministratie.

Het leerlingenstatuut is als PDF-bestand HIER te bekijken.

Het leerlingenreglement is als PDF-bestand HIER te bekijken.