De schoolleiding en de medewerkers stellen het op prijs wanneer leerlingen en/of ouders eventuele klachten zo spoedig mogelijk bij de desbetreffende persoon melden. Dit kan mondeling of schriftelijk. Mocht leerling of ouder vinden dat de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, dan is beroep mogelijk volgens de procedures van de klachtenregeling van de vereniging OMO.
Deze klachtenregeling is integraal opgenomen in de schoolgids en eventueel op te vragen bij de administratie van de school.

Het adres van de OMO-klachtencommissie is:
Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs
Postbus 90154
5000 LG TILBURG