Doorstromen na het behalen van een diploma naar havo en vwo

Toelatingscommissie

Een toelatingscommissie beslist over de toelating. Deze commissie bestaat uit de adjunct-directeur, een leerlingcoördinator van de vervolgafdeling en de adjunct-directeur en een leerlingcoördinator van de afleverende afdeling.

Overstapcriteria Mavo-4 naar Havo-4. 

Bij de beslissing spelen naast de adviezen van de vakdocenten, de mate van actief en zelfstandig kunnen werken, de capaciteiten, de mogelijkheden van een vervolgstudie, het gekozen profiel en de persoonlijkheid van de leerling een rol.

Verdere toelatingscriteria:
1. De leerling moet het Mavo-diploma hebben behaald.
2. Indien in Havo-4 Duits en/of wiskunde en/of
natuurkunde en/of scheikunde gekozen wordt,
moet de leerling deze vakken gevolgd hebben
in Mavo-4.
3. Indien gekozen wordt voor wiskunde A of B,
moet het schoolexamencijfer voor wiskunde
in Mavo-4 tenminste een 6,8 zijn.
4. Indien gekozen wordt voor wiskunde B,
is een inhaalprogramma verplicht. De toetsen
over het inhaalprogramma moeten gemiddeld
voldoende zijn en moeten vóór aanvang van
het examen zijn afgerond.
5. Een leerling die wil overstappen naar HAvo-4
dient tenminste gemiddeld een 6,8 te behalen
voor zijn/haar schoolexamencijfers voor alle
examenvakken, gebaseerd op rapport 2.

Criteria voor toelating Vwo

In principe is elke leerling met een Havo-diploma toelaatbaar tot Vwo 5.