Ziekmelding en betermelding

Ouders melden hun kind telefonisch ziek bij de receptie voor 8.15 uur, telefoonnummer: 040-297 22 22 of via Magister.
Wanneer de leerling weer beter is, levert hij/zij het ziekbriefje dezelfde dag nog in bij de leerlingcoördinator.

U kunt hieronder een ziekbriefje kiezen, uitprinten, invullen en (laten) afgeven bij de leerlingcoördinator van het betreffende basisteam. U kunt hetzelfde briefje gebruiken om een afspraak bij (tand)arts, orthodontist, fysio of ziekenhuis door te geven.

Formulieren absentie melden (klik om te downloaden)

Voor het aanvragen van verlof klik hier.