Het Eckartcollege vormt samen met het Nuenens College één school, die beide onder het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs vallen.

Onder deze rubriek vindt u alle algemene informatie, zoals lestijden, vakanties, jaarplanning, informatieavonden, schoolgids e.d.

Communicatie
Het Eckartcollege stuurt alle brieven aan leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) digitaal. Brieven worden via Magister verzonden naar de privémail van ouders.