Academische Opleidingsschool Noord-Oost-Brabant (AOS-NOB)
Het Eckartcollege is sinds de accreditatie in 2009 officieel een Academische Opleidingsschool. Dat wil zeggen dat we in een partnerschap met twee OMO-scholen in Veghel, het Zwijsencollege en het Fioretticollege, en een aantal lerarenopleidingen, van de Radbouduniversiteit, van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen, van Fontys en van de TU/e, bezig zijn om een belangrijk deel van de lerarenopleiding, minimaal 40% van het programma, op school te laten plaatsvinden.

‘Opleiden in de School’ moet in alle opzichten een kwaliteitsimpuls zijn: voor de lerarenopleidingen, voor de studenten en voor de deelnemende scholen en docenten en leerlingen op die scholen. Dat houdt voor ons in dat in de komende jaren in principe iedereen binnen onze school opgeleid wordt tot gecertificeerd begeleider van stagiairs, dat we contacten leggen via didactische netwerken met hogeschool en universiteit, en dat we uit alle jaren van de lerarenopleiding mensen in huis krijgen die we samen met de lerarenopleidingen, opleiden tot docent.

Daarnaast bestaat voor docenten de mogelijkheid om samen met de stagiairs, voor wie het een onderdeel van hun opleiding is, actieonderzoek te doen naar facetten van de eigen schoolpraktijk. Ook dat wordt binnen onze school deskundig begeleid en zal leiden tot een kwaliteitsverhoging in alle geledingen: iedereen zou een academiche denk- en werkhouding moeten ontwikkelen.
Stagecoördinatrice en tevens contactpersoon voor de Academische Opleidings School (AOS) is mevrouw van den Berg, email: a.vandenberg@eckartcollege.nl.