Dit gedicht van Merel Morre verwoordt wat veel eindexamenleerlingen ongetwijfeld voelen op dit moment.