Op woensdag 5 februari hebben 3 leerlingen uit mavo 4 deelgenomen aan een Bèta tournament. 

Dit tournament wordt georganiseerd door SUMMA laboratoriumopleiding.
Het is een wedstrijd tussen meerdere VO-scholen in de regio. De leerlingen zijn tussen 9.00 uur en 14.30 uur bezig geweest met 3 verschillende praktijkblokken (natuurkunde-scheikunde-biologie), gevolgd door een parate kennisquiz. 

De leerlingen die vanuit het Eckart deel hebben genomen, zijn:
  • Fien Willighagen
  • Dana Rooijakkers
  • Rabia Güntekin
Het Eckartcollege heeft de eerste prijs weten binnen te slepen: een enorme wisseltrofee én een uitstapje voor de hele lesgroep naar Naturalis.
Gefeliciteerd!
 
Lees het artikel en bekijk de video op: