Het Eckartcollege mag het predicaat ‘excellent’ nu voor de komende drie jaar voeren en wel voor alle drie de afdelingen (mavo, havo en vwo).
Aan de verkrijging van het predicaat gaat een intensief traject vooraf.Een vereiste om voor het predicaat in aanmerking te komen is dat de school de waardering ‘goed’ van de inspectie heeft. Het Eckartcollege heeft deze waardering gekregen in 2019 voor alle afdelingen.Het predicaat is een erkenning van duurzaam georganiseerde kwaliteit: het resultaat van een langjarige permanente kwaliteitsverbetering, die met visie, inzet en betrokkenheid van directie en medewerkers op de scholen vorm heeft gekregen.Onderwijsdeskundigen erkennen dat het geboden onderwijs en de ondersteuning voor de leerlingen op deze scholen ruimschoots boven het gemiddelde uitsteekt. Excellentie is een garantie voor onderwijskwaliteit, een goede samenwerking met externe partijen en zorgvuldig uitgevoerde ‘op maat’ begeleiding van leerlingen.Daarnaast zijn deze scholen bereid hun kennis en goede praktijken te delen met andere onderwijsinstellingen, zoals dat steeds intensiever gebeurt tussen de Brainportscholen in deze regio.Download hier de juryrapporten:
Juryrapport Excellente Scholen 2019, 20IB-00, Eckart College (vmbo-gt)
Juryrapport Excellente Scholen 2019, 20IB-00, Eckart College (havo)
Juryrapport Excellente Scholen 2019, 20IB-00, Eckart College (vwo)

 

TAGS: