Menu

Voor wat betreft de brugklassen voor Mavo, Havo/Vwo en Vwo voor schooljaar 2020-2021: deze klassen zijn compleet.
Ook de klassen Mavo-3, Havo-2, Havo-3 O&O, Havo-4 (bij de meeste vakken) zijn inmiddels compleet.
Aanmelding is hiervoor niet meer mogelijk.

TAGS: