Menu

Op dinsdag 2 juni is het zover: de school mag weer gedeeltelijk open. Helaas kunnen we jullie niet allemaal tegelijk ontvangen. Dat komt door de regel dat iedereen 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van elkaar moet houden. Docenten, ondersteunend personeel en directie zijn blij om jullie weer te zien. Tegelijkertijd vinden we het ook spannend. Het is echt heel belangrijk dat iedereen zich goed aan de leefregels houdt, voor jullie eigen veiligheid en gezondheid maar ook voor die van anderen. Denk daarbij ook aan de mensen met wie jullie buiten school contact hebben.

Hieronder vinden jullie een aantal zaken op een rij die belangrijk zijn om te weten voor de terugkeer naar school.

Verplichte leefregels voor de veiligheid
Bij deze brief vinden jullie een poster met alle veiligheids- en hygiënemaatregelen waar jullie je op school aan dienen te houden en een plattegrond met de looproutes en de in- en uitgangen. Docenten en surveillanten zullen toezien op naleving, maar we rekenen ook op jullie eigen verantwoordelijkheid. Daar hebben we vertrouwen in. Mocht dat vertrouwen geschonden worden, omdat leerlingen expres de regels aan hun laars lappen, zullen we in een uiterst geval leerlingen naar huis sturen en ouders hierover inlichten.

Basisrooster
We gaan door met het online rooster via Teams. Daarnaast hebben we in de middag een programma op school van mentorlessen en hulpuren.

Mentorlessen en hulpuren in de middag
• De mentorlessen komen in Magister te staan. • De docent maakt voor de leerling een afspraak in Magister voor een hulpuur. Je kunt een docent ook zelf vragen om ingedeeld te worden bij een hulpuur.
Er geldt wel een maximum van 8 leerlingen per les.
• Mocht je voor twee lessen tegelijkertijd ingedeeld zijn, trek dan aan de bel bij de docent.
• Tussenuur: mocht je ingedeeld zijn voor de 1e en de 3e les in het middagblok en heb je dus een tussenuur, ga dan naar gymzaal 2. Daar kun je voor jezelf werken (neem dus iets mee!) onder toezicht. Op woensdag zijn de gymzalen bezet. Dan kun je plaats nemen op de banken op het schoolplein. Ook daar zal dan toezicht zijn op de 1,5 meter afstand.
• Ga bij aankomst op school direct naar het lokaal en verlaat na afloop van de lessen meteen het schoolterrein. Blijf dus niet hangen, hoe gezellig het ook is, het is vanwege de veiligheid niet toegestaan.

Afspraken met docenten
Docenten kunnen afspraken maken met leerlingen (uit mavo 3, havo 4, vwo 4 of vwo 5) om bijvoorbeeld nog een schoolexamen in te halen.

Wanneer moet je thuis blijven?
• Bij de volgende klachten: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid of koorts boven de 38 graden. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.
• Als een leerling tijdens het verblijf op school klachten krijgt, gaat de leerling naar huis. Ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd.
• Als een leerling of iemand van het huishouden in de risicogroep valt, kan de leerling vrijgesteld worden van onderwijs op school. Neem daarvoor contact op met de mentor en leerlingcoördinator.

Ouder(s)/verzorger(s)
Alle contacten met ouder(s)/verzorger(s) verlopen digitaal of telefonisch. In verband met de veiligheid mogen wij geen ouders toelaten in de school of op het terrein.

Vervoer naar school
• Het liefst zien wij alle leerlingen op de fiets komen.
• Brengen en halen door ouders mag natuurlijk ook. Hierbij het dringend verzoek om niet pal voor school te stoppen maar bijvoorbeeld om de hoek. Dit om gevaarlijke situaties en verkeerschaos te voorkomen.
• Leerlingen mogen geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Mocht dit echt tot onoverkomelijke problemen leiden en woont de leerling verder dan 8 kilometer van school, dan neemt de leerling contact op met de adjunct-directeur van de betreffende afdeling(en).
Het is een brief vol regels geworden. Helaas is dit noodzakelijk. Maar het belangrijkste is, dat we er zin in hebben. Jullie hopelijk ook. We vinden het echt fijn jullie weer te zien.

Download bijlagen:
– poster veiligheids- en hygiënemaatregelen

TAGS:

Zie ook...