Inleiding
Op school maak je niet alleen kennis met verschillende vakken, maar ook met verschillende opvattingen en meningen over wat goed, gepast of gebruikelijk is. Die verschillende opvattingen kom je op het schoolplein tegen maar ook in de klas, met name tijdens de lessen levensbeschouwing, maatschappijleer en filosofie. Je leert hier dat er verschillende manieren zijn om tegen een vraag of probleem aan te kijken. De een roept wat harder dan de ander, een derde zwijgt en denkt er het zijne van.

Nu is het niet zo dat vraagstukken waarover je verschillend kunt denken, alleen horen bij genoemde vakken. Eigenlijk heb je in elk vak te maken met vragen over wat goed is en wat minder goed/fout. Deze vraagstukken, ook wel morele dilemma’s genoemd zijn van elk vak, elke dag en overal. Om je hiervan extra bewust te maken, introduceren we op school de Burgerschapsestafette.

Wat is de Burgerschapsestafette?
De Burgerschapsestafette is een doorlopende reeks van lessen van klas 1 t/m klas 6 waarin een moreel dilemma centraal staat. Een moreel dilemma gaat over wat goed en fout is, waarbij er geen eenduidige, goede oplossing is. Dit dilemma sluit aan bij de stof die sowieso in de les behandeld zou worden op dat moment. Het is dus GEEN extra stof, maar dezelfde stof in een andere vorm.
Het begint in klas 1 in periode 1 met het vak Nederlands. In deze les(sen) leer je de vaardigheden die je nodig hebt om veel te leren in de lessen van de Burgerschapsestafette. Je leert bij Nederlands om open vragen te stellen waardoor de ander de ruimte krijgt om te vertellen wat hij/zij over een bepaalde zaak denkt. Daarbij leer je samen te vatten wat de ander zegt, waarbij je zoveel mogelijk recht doet aan de mening van die ander.
In de volgende perioden komt steeds een ander vak aan de beurt: het estafette stokje wordt doorgegeven aan het volgende vak waarin de geplande lesstof gegeven wordt in de vorm van een moreel dilemma. Het is de bedoeling dat alle vakken eerst in de onderbouw 1x aan bod komen en vervolgens nogmaals in de bovenbouw.  

Wat is het doel van de Burgerschapsestafette?
Het doel van deze lessen is om je te leren dat er soms geen eenduidige, goede antwoorden zijn, om je te leren te luisteren naar andermans opvatting, andere meningen te respecteren en zelf een mening te vormen die onderbouwd is met goede argumenten. Om je leerproces zichtbaar te maken, zal er in de toekomst een digitaal persoonlijk dossier komen, waarin je kunt vastleggen hoe je opvattingen over morele vraagstukken zich ontwikkeld hebben gedurende je schooltijd op het Eckartcollege.

Burgerschapsvorming
De lessen van de Burgerschapsestafette zijn niet alleen leerzaam voor elke leerling, maar ook voor docenten. Zij zullen ongetwijfeld verrast worden door meningen van leerlingen die ze zelf nog niet bedacht hadden.
Maar naast deze belangrijke, individuele, persoonlijke verrijking, is er nog een bijkomend voordeel van de invoering van de Burgerschapsestafette voor de school. Mede door middel van deze lessen over morele dilemma’s in alle vakken kan onze school voldoen aan de wettelijk verplichting om iets aan burgerschapsvorming toe doen. OMO, het bestuur waaronder het Eckartcollege valt, heeft de Burgerschapsestafette omarmd en 4 pilotscholen gefaciliteerd om hiermee aan de slag te gaan de komende jaren. Op onze school introduceren we de Burgerschapsestafette op de havo en het vwo, andere scholen op het gymnasium (Beekvlietcollege), de mavo (Munnikenheide college) en het praktijkonderwijs (Fioretti College).

Tot slot
Wil je meer weten over de Burgerschapsestafette? Stuur dan een mail naar Lea Gulikers (l.gulikers@eckartcollege.nl) of spreek haar aan op school (ma t/m do). Zij is een van de bedenkers en heeft de schone taak de Burgerschapsestafette op onze school concrete vormen te geven en haar enthousiasme over te dragen. Hopelijk zorgen deze lessen voor heel veel plezier, nieuwe inzichten, gefundeerde opvattingen en respect voor andere meningen.