Menu

INFORMATIE VAN SCHOOLJAAR 2017-2018:

De BETEREWereld dag

Op woensdag 6 juni 2018 staat een speciale activiteitendag op het programma, de jaarlijkse BetereWerelddag. Op deze dag zamelen al onze leerlingen geld in via sponsoring voor 5 kleinschalige doelen. Hiermee hebben wij als school op de een of andere manier een directe relatie. D.m.v. een sponsorkaart proberen onze leerlingen zoveel mogelijk sponsors te werven. De commissie BetereWerelddag zal enkele grootschalige activiteiten organiseren zoals een fietstocht, skeelertocht en wandeltocht. Van iedere klas wordt onder leiding en onder begeleiding van de klasdocent deelname aan een activiteit verwacht.
Ook kunnen er sponsoractiviteiten klassikaal georganiseerd worden i.s.m. de eigen mentor i.p.v. deelname aan de grootschalige activiteiten die hierboven zijn genoemd.
De gelden, die op en rond de Betere Wereld Dag van woensdag 6 juni worden opgehaald, zijn dit jaar bestemd voor 5 doelen.

 • NICARAGUA:
  Stichting samenscholen bouwt in samenwerking met de lokale bevolking scholen en geeft docenten training aan de oostkust van Nicaragua, Midden Amerika. Dit project is ingebracht door een docent van het Eckart, de heer Adriaans. Voor meer informatie zie: https://stichtingsamenscholen.org/
 • GHANA:
  Project Rising Stars, een project met als doel een zorgboerderij te realiseren voor kinderen met een verstandelijke beperking in het dorp Offinso. Er worden ongeveer 15 kinderen opgevangen en men wil uitbreiden naar 25 kinderen die er zullen verblijven en worden begeleid. De boerderij moet naast dagbesteding ook het project in de toekomst financieel onafhankelijk maken. Voor meer informatie zie: http://www.rising-stars.nl
 • KENIA:
  MOV Woensel Oost, is een stichting die als doel heeft om elk jaar 20 meisjes van de Borana stam in Noord-Oost Kenia naar school te helpen. Dit project is aangedragen door de heer van der Linden, oud-docent van het Eckartcollege en de kerntaak van deze stichting is om meisjes onderwijskansen te geven en daarmee een goede toekomst te verschaffen. Voor meer informatie zie: http://www.stichtingmov.nl
 • NEPAL:
  Stichting Sichya heeft als doel om kinderen in een Nepalees bergdorpje naar school te laten gaan. Sichya biedt de kinderen schoolmaterialen aan en zij krijgen daardoor de kans op een betere toekomst zodat ze niet van jongs af aan op het land moeten werken. Dit project is aangedragen door oud-leerling Lars Brouwers. Voor meer informatie zie: http://www.sichya.nl/
 • INDIA:
  Abba Child Care is in eerste instantie een organisatie die opkomt voor 148 miljoen weeskinderen die er wereldwijd zijn. In de deelstaat Andhra Pradesh heeft deze organisatie een kindertehuis opgericht. In dit kindertehuis krijgen de weeskinderen onderwijs en worden ze opgenomen in een hechte familie waardoor ze zich welkom en geaccepteerd voelen. Voor meer informatie zie: https://www.abbachildcare.org/

De Proloog op dinsdag 15 mei
Om “warm” te draaien voor de Betere Werelddag wordt er tijdens lessen op dinsdag 15 mei informatie gegeven over de projecten, maar ook over Artsen zonder Grenzen, Amnesty International, Unicef, Warchild en vluchtelingenwerk Nederland. Zoveel mogelijk klassen krijgen een gastles over de projecten die we steunen, de hulporganisaties en belangrijke wereldvraagstukken. Voor en door leerlingen van de brugklassen  wordt er een multiculturele markt georganiseerd.

Tot Slot
Het Eckartcollege houdt elk jaar een BetereWerelddag. De hulp van onze leerlingen laat niet alleen anderen delen in onze rijkdom maar maakt hen ook waardevoller en draagt bij aan hun vorming als mens.

Commissie BetereWerelddag