Menu

Het Eckartcollege heeft het predicaat “excellente deelnemer aan HaCo-scholen” behaald

Uit het jury rapport:

Het Eckartcollege maakt deel uit van het netwerk van ruim 30 havo-scholen in Nederland. De aangesloten scholen hebben met Havisten Competent (HaCo) een eigen aanpak om hun havoleerlingen voor te bereiden op een waardevol diploma en een goede overgang naar het HBO. Dit doen zij door in te spelen op de specifieke kenmerken van haar havoleerlingen en met hen systematisch en integraal te werken aan voor het HBO relevante competenties. Voorts heeft een HaCo-school voor haar havisten een onderscheidende pedagogisch en didactische ambitie en wil zij de kwaliteit daarvan borgen en ontwikkelen. Daarnaast is het LOB-programma van een HaCo-school erop gericht de leerlingen te begeleiden bij hun profiel- en studiekeuze. Aan het eind van de havo-opleiding ontvangt elke leerling een certificaat in de vorm van een persoonlijk plusdocument waarin succesvol afgeronde programmaonderdelen worden opgenomen.

De Jury:
“Het HaCo-gedachtengoed leeft onder de grote groep actief betrokken mentoren en bij de professioneel ingestelde decaan van de havo als motiverende actor. Het HaCo-programma is geïncorporeerd in dit team en de leden investeren samen fors in een degelijk programma voor het ontwikkelen van competenties

Het personeelsbeleid vanuit de schoolleiding is daarnaast een sterke factor die bijdraagt aan het succesvol implementeren van het programma om de aansluiting met het HBO meer succesvol te laten verlopen.

Alles overziende komt de jury op grond van haar bevindingen tot het oordeel dat het Eckartcollege een Excellente HaCo-school is.”

Het bestuur neemt dit oordeel van harte over en feliciteert de school met deze prestatie.

TAGS: