Menu

Voor leerlingen met taal- en rekenproblemen worden er verschillende hulplessen geboden, zoals rekenen, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast zijn er inloopuren om extra hulp te krijgen voor de vreemde talen en wordt er preteaching gegeven aan het begin van het schooljaar.

Daarnaast is er een stelsel van compenserende en dispenserende maatregelen voor leerlingen met reken- en taalproblematiek (bijvoorbeeld dyslexie). Mevrouw A. Vermeer en mevrouw A. Krahmer (GZ-psychologen verbonden aan onze school) bepalen welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.