PROJECTEN PERIODE 3

In periode drie zijn de leerlingen van het technasium met de volgende o&o-projecten bezig:

Klas 1: Voetbalrobots

In opdracht van de TU Eindhoven werken de leerlingen aan een innovatief ontwerp voor een voetbalrobot. Studenten van de TU werken aan een team van voetbalrobots wat in de toekomst moet gaan winnen van een echt topteam. Een grote uitdaging voor de leerlingen van de brugklas om hier een mooie bijdrage aan te leveren.

Klas 2 HAVO & VWO: Eureka! cup

Voor de leerlingen uit 2-havo en vwo is het tijd om hun beste beentje voor te zetten in een landelijke O&O wedstrijd de Eureka! cup. De teams hebben hierbij de keuze uit twee opdrachten waarvan er een van defensie komt en de andere van ProRail. Voor defensie werken de leerlingen aan een communicatiemiddel wat wereldwijd ingezet kan worden om de communicatie met inwoners van een gebied waar defensie werkzaam is te verbeteren. Voor ProRail denken de teams na over een verstoppingsproof station. Hoe fijn zou dat zijn, een station waarop je nooit meer hoeft te wachten op de trein!

Klas 3 HAVO & VWO: Werkplek van binnen naar buiten

Voor Heijmans werken de leerlingen uit de derde klas aan een project om een natuurlijke werkomgeving te creëren. Dit natuurlijk met behoud van de productiviteit. De leerlingen gaan op zoek naar oplossingen door onder andere te kijken naar de natuur en te zien of ze hier iets uit kunnen kopiëren, dit wordt ook wel bio-mimicry genoemd.

Technasium Magazine

Vier keer per jaar publiceert de stichting Technasium over interessante ontwikkelingen en ander nieuws in het Technasium magazine. Hier onder zijn de laatste edities te bekijken door op de link te klikken.

Technasium magazine voorjaar 2017

Technasium magazine winter 2016

Technasium magazine zomer 2016

Technasium magazine voorjaar 2016

Technasium magazine winter 2015

Technasium magazine najaar 2015

Technasium magazine zomer 2015

Opdrachtgevers

Zonder opdrachtgevers kan het Technasium niet bestaan. Gelukkig zijn er veel bedrijven bereid om met het Eckart college samen te werken om de leerlingen een kijkje te geven in de wereld van de beta techniek. Vanuit het Eckart college en in het bijzonder de docenten en leerlingen van het Technasium willen wij deze opdrachtgevers bedanken. Hieronder ziet u een overzicht van opdrachtgevers waar het Technasium mee samengewerkt heeft en nog steeds samen werkt.

Logo's_opdrachtgeversTechnasium