Menu

Wanneer een leerling niet binnen school geholpen kan worden, legt de school contacten met externe instanties. De coördinator leerlingbegeleiding kan dan het zorgteam oproepen. Dit bestaat uit interne begeleiders en externe deskundigen. Zorgcoördinatoren zijn de heer Coppée en mevrouw Elissen. De vertrouwenspersonen vangen leerlingen op bij seksuele intimidatie, agressie, discriminatie en geweld.

De vertrouwenspersonen zijn: mw. E. Vloet en de hr A.Joore.

Vertrouwensleerlingen

Vertrouwensleerlingen praten met eersteklassers die gepest worden of die pesten signaleren. Zij hebben een open spreekuur in een pauze. Vertrouwensleerlingen zijn getraind in gespreksvaardigheden en staan onder supervisie van twee leerlingbegeleiders.