Menu

De Themamiddagen op het Eckartcollege zijn ieder jaar weer drukbezocht door leerlingen uit groep 8 die willen weten hoe het nu eigenlijk op het Eckart is. Hieronder de themamiddagen voor schooljaar 2017-2018:  (inschrijving is mogelijk van af 31 oktober via deze site!)

Van het Mondje naar het Kontje, voor alle groep 8 leerlingen (maximum aantal deelnemers 72)
Deze themamiddag is helaas al volgeboekt!

Woensdag 29 november 2017 van 14.00 tot 16.00 uur.
Wordt verzorgd door de secties biologie en scheikunde.
Een leuke middag waarop je echt actief bezig bent!

Toneel, voor alle groep 8 leerlingen (maximum aantal deelnemers 20):
Deze themamiddag is helaas al volgeboekt!

Woensdag 6 december 2017 van 15.15 tot 17.00 uur.
Vanuit de sectie kunst en drama wordt deze middag georganiseerd.
Test je talenten voor toneel!

Sport en Spel, voor alle groep 8 leerlingen (maximum aantal deelnemers 60):
Deze themamiddag is helaas al volgeboekt!

Woensdag 10 januari 2018 van 15.15 tot 17.00 uur.
Georganiseerd door de sectie lichamelijke oefening.
Een echte sportieve middag, waarop je het Eckart van
een heel andere kant ziet!

Bèta Challenge, voor groep 8 leerlingen met advies MAVO (maximum aantal deelnemers 30):
Deze themamiddag is helaas al volgeboekt!

Woensdag 28 februari 2018 van 15.15 tot 17.00 uur.
Georganiseerd door de technische afdeling van de MAVO.
Een middag speciaal bedoeld voor Mavo-jongens en
Mavo-meisjes die geïnteresseerd zijn in techniek
en de toepassingen ervan.

inschrijven voor de themamiddagen en de technasiumclinics kan weer in het najaar van 2018.