Nog voor de zomervakantie begint maak je al kennis met onze school, je nieuwe klas en je mentor. Dit schooljaar is dit op woensdag 20 juni 2018.

Om 14.30 uur wordt je verwacht op het schoolplein van het Eckartcollege. Mentoren houden een bordje met de letter van de klas omhoog. Onthou dus in welke klas je zit.

Je krijgt dan een informatiepakket uitgereikt waar alles in staat voor het begin van het nieuwe schooljaar.

Meer informatie krijg je per post en per email.

Tot dan!