Menu

Reguliere aanmeldingen
De reguliere aanmeldingen vinden plaats op:
-maandag 5 maart: van 16.00-17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur
-dinsdag 6 maart: van 16.00-17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur
-woensdag 7 maart: van 14.00 tot 16.00 uur

Gelieve mee te nemen:
Kopie paspoort of ID van de leerling (beide zijden) of uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente
-Betaalgegevens (bankrekeningnummer ouders)
-Inschrijfformulier van de basisschool
-Relevante test-/onderzoeksresultaten
-Onderwijskundig rapport (alleen in het geval van een vroegaanmelding)

De leerling dient altijd zelf bij de aanmelding aanwezig te zijn.

Bericht van toelating
De plaatsingsbrieven voor leerlingen uit de vroegaanmelding worden op 14 maart verstuurd. Op 18 april wordt het bericht van toelating verstuurd naar alle leerlingen uit de reguliere aanmelding.

Na-aanmeldingen
De na-aanmeldingen naar aanleiding van een herzien advies vinden plaats op 22 en 23 mei.

Voor een nieuwe aanmelding kunt u op 22 en 23 mei tussen 12.00 en 16.00 uur terecht op het Eckartcollege. Neemt u in dit geval bovenstaande gevraagde papieren mee.

Voor een verzoek tot het verplaatsen van brugklasniveau naar aanleiding van een herzien advies kunt u op 22 en 23 mei tussen 12.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met mevrouw Van Stiphout of mevrouw Van Kimmenade via telefoonnummer 040-2972222

-Na-aanmeldingen of verplaatsingsverzoeken kunnen alleen gehonoreerd worden indien dit organisatorisch mogelijk blijkt en het advies door de basisschool is bijgesteld in LDOS.
-Het advies dient minimaal te zijn bijgesteld naar VMBO-t.

Aanmeldingen vanaf klas 2 en hoger
Op dit moment hebben we nog plaatsen op de volgende afdelingen:
-MAVO 4, HAVO 4, HAVO 5, VWO 4 en VWO 5, maar dit is afhankelijk van het gekozen profiel en de gekozen vakken.
-HAVO 3: alleen in de richting zonder O&O.
-VWO 2 en VWO 3 alleen in de cultuurrichting.

Neem contact op om te informeren of er nog steeds plaatsen vrij zijn.

Bij de overige richtingen is er geen plaats meer.

Route van advisering tot en met definitieve plaatsing
Hier vindt u alle informatie over de route van advisering van de basisschool tot en met de definitieve plaatsing op het voortgezet onderwijs (inclusief eventueel herzien advies).

Kennismakingsmiddag
Woensdag 20 juni is er een kennismakingsmiddag met de klas en de mentor voor alle nieuwe leerlingen. De uitnodiging hiervoor ontvangen leerlingen persoonlijk.